LuatVietnam

blue-check Quy trình hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quyết định số 4264/QĐ-UBND ngày 6/12/2022 của UBND TP. HCM về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội (9 trang)
Posted: 15/12/2022 10:25:50 AM | Latest updated: 16/12/2022 1:57:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5604
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn 02 thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Lao động TB&XH TP. HCM, gồm:

1. Quy trình hủy quyết định về việc hỗ trợ học nghề

2. Quy trình hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp

Thành phần hồ sơ, các bước thực hiện xem chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Cần lưu ý, trong 3 ngày làm việc được ghi trên phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận hoặc ủy quyền cho người khác đến nhận quyết định về việc hỗ trợ học nghề/hoặc quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và không thông báo cho trung tâm dịch vụ việc làm về lý do không thể đến nhận thì bị coi là không có nhu cầu hỗ trợ học nghề/hoặc không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp và cán bộ phòng bảo hiểm thất nghiệp sẽ lập danh sách hủy hỗ trợ/hủy hưởng trợ cấp.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 6-Dec-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5604

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm thất nghiệp

blue-check Quy trình hủy quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp
blue-check Xin hưởng trợ cấp thất nghiệp phải nộp bìa sổ BHXH
blue-check Thay mới thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình chi trả trợ cấp thất nghiệp từ 17/11/2022 tại TP. HCM
blue-check Quỹ BHTN sẽ tiếp tục trả trợ cấp Covid-19 đến ngày 10/9/2022
blue-check Người lao động đã nộp hồ sơ đúng hạn sẽ tiếp tục được quỹ BHTN hỗ trợ
blue-check Quỹ BHTN tiếp tục hỗ trợ khó khăn cho người lao động bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Quy trình cơ quan BHXH chi trả trợ cấp thất nghiệp thông qua Cổng dịch vụ công
blue-check Quy trình giải quyết hồ sơ hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho doanh nghiệp tại TP. HCM
blue-check Quy trình nộp trực tuyến hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp
blue-check Hồ sơ trợ cấp thất nghiệp nộp qua bưu điện được giải quyết trong bao lâu?
blue-check Hướng dẫn bổ sung về chính sách hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Thủ tục hưởng trợ cấp của quỹ BHTN
blue-check Lao động đang ngừng việc, nghỉ ốm đau, thai sản... vẫn được BHTN hỗ trợ
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng, nghỉ không lương vẫn được hỗ trợ từ quỹ BHTN English attachment
blue-check Hướng dẫn chi hỗ trợ cho người lao động tại Tp. Hà Nội có đóng BHTN
blue-check Những trường hợp chưa xét hỗ trợ khó khăn từ quỹ BHTN
blue-check Lao động đang tạm hoãn hợp đồng có được trợ cấp từ quỹ BHTN? English attachment
blue-check Thủ tục chi hỗ trợ khó khăn do Covid-19 cho lao động đã dừng đóng BHTN
blue-check Quy trình chi hỗ trợ cho người tham gia BHTN tại TP. HCM