LuatVietnam

blue-check Quy trình thẩm định dự án xây dựng công trình nông nghiệp tại Hà Nội

Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 18/1/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện liên thông thủ tục hành chính "Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng" đối với các công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội (13 trang)
Posted: 1/2/2023 10:33:06 AM | Latest updated: 3/2/2023 11:08:27 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5630
LuatVietnam

Quy trình thẩm định ban hành tại Quyết định này áp dụng đối với các công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn TP. Hà Nội.

Tờ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng được lập theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định 15/2021/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 18-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5630

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý công trình

blue-check Tiêu chí thiết kế công trình, nhà ở đảm bảo phòng chống thiên tai tại TP. HCM
light-check Hướng dẫn mới về ký kết và điều chỉnh hợp đồng xây dựng English attachment
blue-check Điều kiện và yêu cầu khi sử dụng cần trục tháp thi công công trình tại TP. HCM
blue-check Xây dựng công trình ở nước ngoài được áp dụng thuế GTGT 0%
blue-check Quy trình thẩm định dự án xây dựng công trình nông nghiệp tại Hà Nội
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Sửa chữa và Bảo dưỡng công trình
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Xây dựng công trình
blue-check Đơn giá xây dựng TP. Hà Nội - Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình
blue-check Có thể áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài vào xây dựng công trình tại Việt Nam
blue-check Bộ định mức dự toán lắp đặt đường dây tải điện
blue-check Công trình trường mầm non chỉ được thiết kế phòng học tối đa đến tầng 3
blue-check Công trình trường học không được thiết kế gara ô tô tại tầng hầm
blue-check Những lưu ý khi thiết kế công trình trường học
blue-check Hướng dẫn quản lý chất lượng thi công công trình mục tiêu quốc gia
blue-check Gỡ bỏ quy định cho chủ đầu tư chọn chuyên gia tư vấn vào Hội đồng kiểm tra nghiệm thu công trình
blue-check Có thể điều chỉnh giá trong thời gian gia hạn hợp đồng xây dựng
blue-check Chủ đầu tư được quyền lựa chọn tiêu chuẩn áp dụng trong xây dựng
blue-check Không được điều chỉnh lại giá phần giá trị tạm ứng cao hơn mức tối thiểu
blue-check Đã có hướng dẫn về an toàn xây dựng khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời English attachment
blue-check Thay mới QCVN về các số liệu điều kiện tự nhiên làm căn cứ lập dự án xây dựng