LuatVietnam

blue-check Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế

Quyết định số 18/QĐ-TCT ngày 12/1/2023 của Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trình áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế (38 trang)
Posted: 13/3/2023 8:51:12 AM | Latest updated: 30/3/2023 3:58:29 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5668
LuatVietnam

Văn bản hướng dẫn quy trình thu thập, xử lý thông tin; phân đoạn người nộp thuế; xây dựng bộ chỉ số tiêu chí; phân tích, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật và phân loại mức độ rủi ro của người nộp thuế.

Kết quả đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật và mức độ rủi ro của người nộp thuế theo quy trình này được sử dụng để cơ quan thuế triển khai biện pháp quản lý thuế phù hợp và lựa chọn các trường hợp đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra.

Việc đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật thuế và phân loại mức độ rủi ro của người nộp thuế đều được thực hiện tự động bằng ứng dụng công nghệ thông tin, trên cơ sở bộ chỉ số tiêu chí và phương pháp đánh giá đã được Tổng cục Thuế ban hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và áp dụng đối với các cơ quan thuế khi triển khai áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Thông tư số 31/2021/TT-BTC.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 12-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5668

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kê khai thuế

blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo thời điểm lập hay ký?
blue-check Các trường hợp cá nhân phải cập nhật thông tin đăng ký thuế
blue-check Từ 10/5/2023, mỗi khoản thuế được gán mã định danh (ID) để dễ tra cứu
blue-check Hướng dẫn khai nộp thuế điện tử theo mã ID
blue-check Cách kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế cá nhân
blue-check Về quy định kê khai thuế đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt ngoại tỉnh
blue-check Các giải pháp hỗ trợ của ngành Thuế dành cho doanh nghiệp năm 2023
blue-check Cách thức cập nhật thông tin CCCD và người phụ thuộc với cơ quan thuế
blue-check Nên đăng ký cập nhật thông tin CCCD cho cơ quan thuế
blue-check Những cách kê khai cập nhật thông tin CCCD cho Thuế
blue-check Khai bổ sung thuế GTGT chuyển khấu trừ vào kỳ sau như thế nào?
blue-check Thủ tục gia hạn nộp thuế áp dụng từ 6/2/2023
blue-check Không cần nộp thay thuế nếu nhà cung cấp nước ngoài đã đăng ký thuế tại Việt Nam English attachment
blue-check Quy trình thu thập thông tin và đánh giá mức độ rủi ro thuế
blue-check Chương trình khung cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ thuế năm 2023
blue-check Tư vấn khảo sát thiết kế cho công trình ngoài tỉnh có phải nộp tờ khai 05/GTGT?
blue-check Khoản thu tiền bồi thường chỉ được miễn thuế GTGT, không miễn thuế TNDN
blue-check Về các trường hợp kinh doanh ngoài tỉnh phải phân bổ thuế GTGT
blue-check Thu hộ tiến bán nhà tái định cư sẽ phải kê khai vào Mẫu 04/GTGT
blue-check Điều chỉnh hóa đơn, khai bổ sung hồ sơ thuế như thế nào?