LuatVietnam

Quyền sở hữu nhà ở được xác định thế nào?

Cập nhật 20/12/2022 | Đăng tải: LVN.5607

hoi Trần Thành Nam (Hải Phòng)
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được UBND quận cấp ngày 25/6/2008, tại trang số 2, mục III - Tài sản gắn liền với đất có ghi nội dung: "Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng: 40,00 m2".
Nội dung ghi tại Giấy chứng nhận như nêu trên có phải là chứng nhận quyền sở hữu của người được cấp Giấy chứng nhận đối với căn nhà nêu trên hay không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Theo nội dung hỏi của ông thì UBND quận cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 25/6/2008, là thời điểm Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 48 Luật Đất đai năm 2003 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì:

"1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp cho người sử dụng đất theo một loại mẫu thống nhất trong cả nước đối với mọi loại đất. Trường hợp có tài sản gắn liền với đất thì tài sản đó được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chủ sở hữu tài sản phải đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật về đăng ký bất động sản".

Theo Khoản 4 Điều 3 quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ban hành kèm theo Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tài sản gắn liền với đất gồm nhà ở được ghi vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi người sử dụng đất có yêu cầu. Trường hợp chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được xác định theo quy định của pháp luật thì sau những nội dung theo quy định tại Điểm b Khoản này ghi tiếp "thuộc sở hữu của… (ghi tên chủ sở hữu)".

Căn cứ quy định nêu trên thì việc ghi nội dung tại "trang số 2, mục III - Tài sản gắn liền với đất có ghi nội dung: "Nhà 1 tầng, diện tích xây dựng: 40,00 m2" theo nội dung phản ánh của ông là mới thể hiện "được ghi nhận trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất", nếu chủ sở tài sản đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định của pháp luật về đăng ký bất động sản thì mới có đủ cơ sở để xác nhận quyền sở hữu tài sản.

 

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Thuê đất thương mại dịch vụ thực hiện dự án có bắt buộc thông qua đấu giá?
otvet Sổ đỏ mẫu cũ vẫn có giá trị chuyển nhượng, không bắt buộc đổi sang mẫu mới
otvet Đất chuyển mục đích sử dụng một phần phải tách thửa
otvet Vi bằng không có giá trị pháp lý như hợp đồng mua bán nhà đất
otvet Tự ý sửa sổ đỏ có được cấp lại?
otvet Cách khai nộp trực tuyến hồ sơ cấp đổi sổ đỏ
otvet Có được phép xây cửa hàng trên đất nông nghiệp?
otvet Việt kiều có được hưởng thừa kế nhà đất tại Việt Nam?
otvet Thủ tục đăng ký biến động đất đai khi nhận thừa kế
otvet Điều kiện gộp và tách sổ đỏ
otvet Việt kiều được phép chuyển nhượng lại đất đã khai thừa kế
otvet Cách tính hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp
otvet Quyền sở hữu nhà ở được xác định thế nào?
otvet Thủ tục cấp sổ đỏ cho đất mua bằng giấy tay như thế nào?
otvet Có cần đăng bộ lại đất khi công ty thay đổi thành viên?
otvet Đất nông nghiệp giao vượt hạn mức có được gia hạn sử dụng?
otvet Đất thuộc diện thu hồi có được chuyển nhượng?
otvet Có thể xin đính chính nếu sổ đỏ bị sai số lô, số thửa
otvet Thủ tục cấp đổi sổ đỏ theo diện tích đo đạc lại
otvet Những lưu ý khi mua nhà từ người thua độ bóng đá