LuatVietnam

blue-check Rà soát lần 2 việc áp thuế chống bán phá giá đối với nhôm xuất xứ Trung Quốc

Quyết định số 1149/QĐ-BCT ngày 10/6/2022 của Bộ Công thương về việc rà soát lần thứ hai việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá một số sản phẩm nhôm cõ xuất xứ từ Trung Quốc (6 trang)
Posted: 13/6/2022 10:03:55 AM | Latest updated: 14/6/2022 1:48:27 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5473
LuatVietnam

Bộ Công thương thông báo sẽ rà soát lần thứ hai việc áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm nhôm xuất xứ Trung Quốc theo Quyết định số 2942/QĐ-BCTstatus1 ngày 28/9/2019.

Sản phẩm này hiện đang bị đánh thuế chống bán phá giá từ 4,39% đến 35,58% tùy hãng sản xuất.

Dự kiến thời hạn tra soát không quá 06 tháng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 10-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5473
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Sắt thép