LuatVietnam

blue-check Rút ngắn thời hạn giải quyết 23 thủ tục lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, thú y, lâm nghiệp... tại Hà Nội

Quyết định số 4202/QĐ-UBND ngày 23/8/2023 của UBND TP. Hà Nội về việc thông qua phương án đơn giản hóa 23 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội (8 trang)
Posted: 28/8/2023 8:32:52 AM | Latest updated: 28/8/2023 3:15:59 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5775
LuatVietnam

Quyết định phê duyệt phương án rút ngắn thời hạn giải quyết đối với 23 thủ tục thuộc thẩm quyền của Sở Nông nghiệp & PTNT TP. Hà Nội, bao gồm:

1. Phê duyệt kế hoạch khuyến nông

2. Chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

3. Chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp

4. Công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

5. Công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

7. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

8. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y

9. Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y

10. Công nhận và giao quyền quản lý khu vực thủy sản cho tổ chức cộng đồng

11. Sửa đổi, bổ sung Quyết định công nhận và giao quyền quản lý khu vực thủy sản cho tổ chức cộng đồng

12. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản

13. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thủy sản

14. Cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

15. Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trong trường hợp tên chủ giấy đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

16. Cấp giấy phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh

17. Cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thủy nội địa thô sơ trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi của UBND tỉnh

18. Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng

19. Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định đầu tư)

20. Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức

21. Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quản lý

22. Phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý

23. Chuyển loại rừng đối với khu rừng do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 23-Aug-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5775

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu