LuatVietnam

Sang tên đất tặng cho có phải đo đạc lại diện tích?

Cập nhật 27/2/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Nguyễn Lưu Duy (Hải Phòng)
Bố mẹ tôi tặng cho vợ chồng tôi một thửa đất. Thửa đất này đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được cấp năm 2012.
Khi làm thủ tục sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có bắt buộc phải đo đạc lại diện tích thửa đất hay không (trong trường hợp tặng cho toàn bộ thửa đất)?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Căn cứ Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013 thì người sử dụng đất muốn thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thừa kế, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai; đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; trong thời hạn sử dụng đất.

Đồng thời, người nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp không được nhận tặng cho theo quy định tại Điều 191 Luật Đất đai 2013 thì đủ điều kiện nhận tặng cho.

Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất (từ tên bố/mẹ tặng cho, thừa kế cho con) được thực hiện theo quy định tại Điều 79 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP.

Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin để ông nghiên cứu, thực hiện.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Có thể khởi kiện bên bán nếu bàn giao đất đang bị tranh chấp
otvet Thủ tục đính chính tên và năm sinh trên sổ đỏ
otvet Người chưa thành niên có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở
otvet Trường hợp nào đất mua bằng giấy tay được cấp sổ đỏ?
otvet Xóa đăng ký thế chấp đất, khai theo Mẫu số 03a của Nghị định 99/2022/NĐ-CP
otvet Sổ đăng ký ruộng đất có được coi là giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đất?
otvet Sang tên đất tặng cho có phải đo đạc lại diện tích?
otvet Quy định hiện hành về gia hạn sử dụng đất nông nghiệp
otvet Trường hợp nào dự án đầu tư được sử dụng đất ổn định lâu dài?
otvet 04 điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất
otvet Không có hộ khẩu tại địa phương có được giao đất tái định cư?
otvet Có được bồi thường đất tái định cư nếu còn nhà ở địa phương khác?
otvet Cho tặng đất phải công chứng mới có hiệu lực
otvet Chưa có nhà trên đất bị thu hồi có được hỗ trợ tái định cư?
otvet Quy định hiện hành về cấp sổ đỏ đối với đất không có giấy tờ
otvet Thuê đất thương mại dịch vụ thực hiện dự án có bắt buộc thông qua đấu giá?