LuatVietnam

blue-check Sắp sửa đổi các quy định về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế English attachment

Nghị quyết số 144/NQ-CP ngày 5/11/2022 của Chính phủ về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (4 trang)
Posted: 7/11/2022 7:29:08 AM | Latest updated: 22/11/2022 2:09:14 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5575 | Vietlaw: 587
LuatVietnam

Nhằm nhanh chóng xử lý dứt điểm các vướng mắc và tạo thuận lợi cho việc đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế, Chính phủ đã yêu cầu các Bộ khẩn trương trình sửa đổi các quy định sau đây:

- Sửa đổi Luật Dược để đơn giản hóa các TTHC liên quan đến việc cấp, gia hạn, thay đổi, bổ sung Giấy đăng ký lưu hành thuốc theo phương án đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 1661/QĐ-TTg ngày 4/10/2021.

- Sửa đổi Nghị định số 146/2018/NĐ-CPstatus2 quy định về BHYT, Nghị định số 54/2017/NĐ-CPstatus2 quy định chi tiết Luật Dược; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh lĩnh vực y tế; Nghị định số 98/2021/NĐ-CPstatus2 về quản lý trang thiết bị y tế.

- Sửa đổi Thông tư số 19/2021/TT-BYTstatus2 quy định mẫu văn bản, báo cáo về trang thiết bị y tế; Thông tư số 14/2020/TT-BYTstatus1 về đấu thầu trang thiết bị y tế; Thông tư số 15/2019/TT-BYTstatus2 về đấu thầu thuốc.

Mục 3, Mục 4 Nghị quyết này còn quy định về việc thanh quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021 và thanh toán BHYT đối với các dịch vụ kỹ thuật thực hiện bằng máy do nhà thầu cung cấp sau khi trúng thầu vật tư, hóa chất.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 5-Nov-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5575

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu