LuatVietnam

blue-check Sẽ đẩy mạnh cấp bản sao điện tử

Công văn số 779/BTP-HTQTCT ngày 8/3/2023 của Bộ Tư pháp về việc thực hiện cấp bản sao điện tử từ sổ gốc theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CPstatus2 (2 trang)
Posted: 10/3/2023 10:01:57 AM | Latest updated: 13/3/2023 7:46:54 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5655
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu các Bộ, ngành đẩy mạnh việc cấp bản sao điện tử từ sổ gốc cho người dân, doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 45/2020/NĐ-CPstatus2 .

Về quyền của cá nhân, doanh nghiệp được yêu cầu cấp bản sao điện tử, thẩm quyền, thời hạn cấp bản sao điện tử từ sổ gốc được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 2, Điều 16, Điều 17 Nghị định 23/2015/NĐ-CP và Điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CPstatus2 .

Quy trình cấp bản sao điện tử từ sổ gốc phải đảm bảo các quy định tại Chương II của Nghị định 45/2020/NĐ-CPstatus2 .

Bản sao điện tử được cấp từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Việc cấp bản sao điện tử từ sổ gốc được thực hiện đồng thời với việc cấp bản chính hoặc sau thời điểm cấp bản chính khi có yêu cầu.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5655

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Công chứng - Chứng thực

blue-check Thủ tục thành lập Văn phòng công chứng, Văn phòng thừa phát lại tại Hà Nội
blue-check Sẽ đẩy mạnh cấp bản sao điện tử
blue-check Rút ngắn thời gian chấp thuận việc sáp nhập các Văn phòng Công chứng tại Hà Nội
blue-check Định hướng sửa đổi các Luật Công chứng, Dược và Khoáng sản
blue-check Bản sao chứng thực có giá trị sử dụng bao lâu? English attachment
blue-check "Văn bản thỏa thuận sử dụng lối đi chung" phải chứng thực như hợp đồng, giao dịch English attachment
blue-check Hợp đồng ủy quyền mua bán đất có thể chứng thực tại UBND cấp xã
blue-check Danh mục 54 thủ tục công chứng hợp đồng được bãi bỏ (tại TP. HCM)
blue-check Cấm đòi bản sao chứng thực nếu luật không có quy định
blue-check Về việc chứng thực chữ ký trên Giấy ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông English attachment
blue-check Các thủ tục mới về thành lập văn phòng công chứng và đăng ký công chứng viên tại TP. HCM
blue-check "Văn bản từ chối thừa kế nhà đất" phải chứng thực tại địa phương nơi có nhà đất
blue-check Làm thế nào nếu công chứng viên đòi hỏi giấy tờ ngoài quy định?
blue-check Các thủ tục đăng ký hoạt động công chứng
blue-check Tiêu chí xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại TP. HCM
blue-check Cẩn trọng khi công chứng hợp đồng, giao dịch
blue-check Giấy ủy quyền vay vốn của thành viên hộ gia đình phải chứng thực chữ ký
blue-check Loại giấy tờ tùy thân nào được chấp nhận khi chứng thực giao dịch BĐS?
blue-check Thay mới quy chế bổ nhiệm công chứng viên (kèm biểu mẫu) English attachment
blue-check Chỉ Công chứng viên mới được quyền công chứng hợp đồng, giao dịch