LuatVietnam

blue-check Sẽ tăng cường giám sát các dự án đầu tư trong khu công nghiệp và khu kinh tế

Công văn số 3436/BKHĐT-QLKKT ngày 26/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khu công nghiệp, khu kinh tế (5 trang)
Posted: 6/6/2022 10:56:48 AM | Latest updated: 7/6/2022 8:51:56 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5467
LuatVietnam

Công văn yêu cầu UBND các tỉnh tập trung giám sát, đánh giá các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và các dự án đầu tư thực hiện trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Nội dung giám sát, đánh giá bao gồm: mục tiêu đầu tư; sự phù hợp với quy hoạch, chủ trương đầu tư đã được phê duyệt; tiến độ đầu tư; biện pháp bảo vệ môi trường;... Trường hợp phát hiện vi phạm (nhất là dự án chậm tiến độ) thì làm rõ nguyên nhân và áp dụng biện pháp xử lý theo quy định.

Đối với dự án đầu tư hạ tầng, yêu cầu phải phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong và ngoài hàng rào khu công nghiệp, khu chức năng của khu kinh tế, trong đó tập trung phát triển nhà ở, trường học, cơ sở văn hóa, thể thao cho người lao động.

Đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, chậm tiến độ hoặc không có khả năng thực hiện. Mặt khác, rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ cho doanh nghiệp khu công nghiệp trong quá trình phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5467
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đầu tư trong nước