LuatVietnam

blue-check Sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới

Công văn số 684/DP-DT ngày 20/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác kiểm dịch y tế biên giới (3 trang)
Posted: 21/6/2022 1:41:00 PM | Latest updated: 27/6/2022 2:09:00 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5483
LuatVietnam

Do dịch bệnh truyền nhiễm đang xảy ra ở một số nước trên thế giới trong thời gian gần đây, Bộ Y tế đã yêu cầu các Trung tâm kiểm dịch tăng cường thực hiện nghiêm hoạt động kiểm dịch y tế đối với người, phương tiện, hàng hóa… qua lại biên giới theo quy định tại Nghị định 89/2018/NĐ-CPstatus2 .

Trong đó, việc kiểm tra, xử lý y tế, khử khuẩn phương tiện, hàng hóa phải thực hiện đúng theo quy trình kiểm dịch y tế và giá kiểm dịch thực hiện đúng mức thu quy định tại Thông tư 240/2016/TT-BTC và Thông tư 51/2016/TT-BYT .

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5483

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Kiểm dịch

blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thực vật và cấp phép buôn bán thuốc BVTV
light-check Thay mới thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật nhập khẩu
light-check Sửa đổi nhiều quy định về kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ
light-check Sửa đổi quy định về kiểm dịch động vật nhập khẩu
blue-check Sẽ tăng cường kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu biên giới
blue-check Các thông tin phải khai báo trước khi xuất khẩu nông sản sang Indonesia English attachment
blue-check Hoa Kỳ áp dụng Giấy chứng nhận kiểm dịch mẫu mới từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Hướng dẫn mới về lập và ký hồ sơ kiểm dịch thực vật
blue-check Sửa đổi thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu English attachment
blue-check Yêu cầu về cơ sở vật chất và trang thiết bị kiểm dịch tại cửa khẩu
blue-check Từ 30/9/2021, Giấy kiểm dịch nông sản xuất khẩu sang Úc phải khai thêm thông tin English attachment
blue-check Sửa đổi và bãi bỏ một số thủ tục liên quan đến kiểm dịch
blue-check Phương án kiểm dịch hàng nhập khẩu trong thời gian giãn cách
blue-check Một phần lô hàng nếu thiếu giấy kiểm dịch có được thông quan?
blue-check Biểu phí kiểm dịch thực vật áp dụng từ 5/7/2021 English attachment
blue-check Việt Nam chưa tiếp nhận Giấy kiểm dịch điện tử
blue-check Cơ quan nào cho phép đưa hàng về bảo quản tại địa điểm kiểm dịch?
blue-check Hàng chờ kết quả kiểm dịch không được phép mang về kho riêng
blue-check Nhập khẩu các loại hạt phải kiểm dịch và kiểm tra ATTP English attachment
blue-check Yêu cầu kiểm dịch Covid-19 đối với hàng xuất khẩu qua Trung Quốc