LuatVietnam

blue-check Sẽ tăng cường thanh tra hoạt động khám và cấp giấy khám sức khỏe

Công văn số 2826/BYT-KCB ngày 31/5/2022 của Bộ Y tế về tăng cường quản lý Nhà nước về công tác khám sức khỏe (6 trang)
Posted: 6/6/2022 7:28:30 AM | Latest updated: 7/6/2022 1:51:38 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5468
LuatVietnam

Nhằm chấn chỉnh tình trạng cấp khống, cấp giả giấy khám sức khỏe, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế các tỉnh phối hợp với các ngành chức năng liên quan tăng cường tổ chức kiểm tra, thanh tra hoạt động khám sức khỏe nói chung (khám sức khỏe đi làm, đi học, lái xe, lái tàu...) và hoạt động khám sức khỏe đối với tài xế nói riêng.

Kèm theo đó, kiểm tra việc tự công bố đủ điều kiện hoạt động của các cơ sở khám sức khỏe (về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị,...), việc khám và cấp giấy khám sức khỏe... để phát hiện và rút khỏi danh sách được phép khám sức khỏe đối với các cơ sở vi phạm.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5468
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Y tế