LuatVietnam

blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp

Công điện số 304/CĐ-TTg ngày 7/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thị trường trái phiếu doanh nghiệp và đấu giá quyền sử dụng đất (3 trang)
Posted: 8/4/2022 7:21:33 AM | Latest updated: 11/4/2022 10:26:11 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5429
LuatVietnam

Do thời gian qua phát sinh nhiều vụ vi phạm pháp luật trong hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương phối hợp với cơ quan Công an tiến hành thanh tra việc phát hành, đầu tư, phân phối, giao dịch trái phiếu riêng lẻ của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, doanh nghiệp phát hành không có tài sản bảo đảm, ....

Bên cạnh đó, Thủ tướng còn yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khẩn trương rà soát các quy định pháp luật liên quan đến thị trường trái phiếu doanh nghiệp để kịp thời sửa đổi, bổ sung các bất cập, thiếu sót.

Cũng tại Công điện này, Thủ tướng đồng thời yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, thanh tra hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, bất động sản ở các địa phương. Đối với những trường hợp có biểu hiện bất thường, gây mất ổn định thị trường, kịp thời xác minh, làm rõ các sai phạm, xử lý nghiêm theo quy định.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5429

Tệp đính kèm

Lược đồ

Trái phiếu doanh nghiệpCập nhật đến: 16-Sep-2022

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chứng khoán

blue-check Sửa đổi hàng loạt các quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế
blue-check Thay mới Quy chế thanh toán giao dịch chứng khoán
blue-check Thay mới Quy chế hoạt động của thành viên lưu ký chứng khoán tại VSD
blue-check Quy định mới về đăng ký phát hành trái phiếu quốc tế English attachment
blue-check Nhà đầu tư chứng khoán chỉ được chia lợi tức từ Quỹ thành viên sau khi đã nộp xong thuế English attachment
blue-check Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh kể từ 1/6/2022
blue-check Biểu phí cấp phép hoạt động chứng khoán kể từ 1/7/2022 English attachment
blue-check Sẽ siết chặt quy định về phát hành và chào bán trái phiếu doanh nghiệp
blue-check "Tư vấn đầu tư tài chính" có bị tính thuế GTGT?
blue-check Sẽ tăng cường xử phạt vi phạm về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp
blue-check Từ 25/5/2022, dừng trích lập dự phòng đầu tư trái phiếu Chính phủ English attachment
blue-check Quy trình đăng ký giao dịch chứng khoán qua Cổng trực tuyến của VSD
blue-check Hướng dẫn lập Báo cáo tổng hợp thông tin tài chính theo quy ước (dành cho công ty chứng khoán) English attachment
blue-check Thay mới Quy chế giám sát sự tuân thủ pháp luật của Sở Giao dịch chứng khoán English attachment
blue-check Quy chế bỏ phiếu điện tử (E-Voting) đối với các công ty niêm yết chứng khoán tại VSD
blue-check Quy chế cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho các quỹ mở của VSD
blue-check Điều kiện cho phép ngân hàng thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến chứng khoán English attachment
blue-check Tăng mức phạt trong lĩnh vực chứng khoán từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Danh sách các nhà tạo lập thị trường trái phiếu Chính phủ năm 2022 English attachment