LuatVietnam

blue-check Sẽ xử lý cán bộ thuế mòi chài dịch vụ kế toán thuế cho doanh nghiệp

Công văn số 3383/TCT-KTNB ngày 8/8/2023 của Tổng cục Thuế về việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật (2 trang)
Posted: 14/8/2023 10:26:13 AM | Latest updated: 14/8/2023 4:07:40 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5765
LuatVietnam

Văn bản yêu cầu Cục trưởng Cục thuế các tỉnh và các Vụ/đơn vị thuộc Tổng cục Thuế tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thuế có hành vi sách nhiễu, vòi vĩnh, gây phiền hà cho người nộp thuế; kể cả hành vi giới thiệu kế toán, công ty làm các dịch vụ về kế toán thuế, khai thuế cho doanh nghiệp...

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Effective Date Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5765

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Dịch vụ kế toánCập nhật đến: 8-Aug-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu