LuatVietnam

Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?

Cập nhật 17/8/2022 | Đăng tải: LVN.5519

hoi Nguyễn Ngọc Thiện
Vợ của tôi đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện 7A TP. HCM. Vợ tôi sinh con tại Bệnh viện 7A có được hưởng BHYT không? Tiền phí dịch vụ có được giảm trừ BHYT không?

luat BHXH Việt Nam:

Theo quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, trường hợp vợ của ông Thiện đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện 7A (là cơ sở đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ của vợ ông) để sinh con và thực hiện đầy đủ thủ tục khám chữa bệnh BHYT (xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh) thì sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT và mức hưởng ghi trên thẻ BHYT của vợ ông. 

Chi phí bệnh nhân phải chi trả bao gồm chi phí cùng chi trả trong phạm vi thanh toán của quỹ BHYT (nếu có) và chi phí bệnh nhân tự trả ngoài phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Bảo hiểm y tế

otvet Chưa có căn cước gắn chip không ảnh hưởng đến quyền lợi BHYT
otvet Thẻ BHYT hộ gia đình có được sử dụng ngay từ ngày đóng?
otvet Nhập viện ở tỉnh khác có được BHYT thanh toán lại viện phí?
otvet Từ 1/3/2022, có thể xin cấp lại thẻ BHYT qua mạng
otvet Sinh con đúng tuyến có được hưởng BHYT 100%?
otvet Mức hưởng BHYT của trẻ dưới 6 tuổi tính như thế nào?
otvet Có được đóng BHYT một lần cho đủ 5 năm để hưởng quyền lợi cao hơn
otvet Các trường hợp được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến trung ương
otvet Các trường hợp được ưu tiên KCB BHYT
otvet Thủ tục miễn trả phần viện phí vượt 6 tháng lương cơ sở do tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục
otvet Nghỉ bệnh từ 14 ngày trở lên trong tháng được miễn đóng BHYT
otvet Cần sớm gia hạn thẻ BHYT sau khi nghỉ việc để không mất quyền lợi
otvet Thủ tục xin nhận lại viện phí tự trả do quên thẻ BHYT
otvet Nhổ răng có được hưởng BHYT?
otvet Có thể đóng BHYT hộ gia đình trong thời gian nghỉ không lương
otvet Bệnh viện có được thu viện phí cao hơn mức giá của BHYT?
otvet Gia hạn trễ có bị gián đoạn giá trị sử dụng thẻ BHYT?
otvet Sinh con không đúng tuyến có được hưởng BHYT?
otvet Không hạn chế số lần KCB BHYT trong ngày hay trong tháng
otvet Gia hạn thẻ BHYT trễ không quá 3 tháng vẫn được tính là tham gia liên tục