LuatVietnam

Sinh con trước thời điểm xin nghỉ thai sản vẫn được hưởng trợ cấp

Cập nhật 3/9/2023 | Đăng tải: LVN.5777

hoi Hà Loan
Tôi được bắt đầu nghỉ thai sản từ 23/7 nhưng 21/7 đã sinh. Công ty vừa báo tôi không được tiền trợ cấp thai sản do sinh con trước ngày nghỉ.
Họ trách tôi đẻ trước ngày nghỉ thai sản mà không báo lại. Lúc đó bận bịu nhiều việc, tôi cũng không biết là nếu sinh trước thì phải báo lại. Công ty nói không phải việc của họ và từ chối đi cùng tôi tới làm việc với phía bảo hiểm.
Xin hỏi, sinh con trước kỳ nghỉ thai sản có bị mất quyền lợi bảo hiểm? Tôi hay phía cơ quan, hay công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về tiền thai sản? Tôi nên làm gì?

luat Luật sư Nguyễn Đại Hải (Công ty Luật TNHH Fanci):

Phụ nữ mới sinh con luôn là đối tượng được ưu tiên và bảo vệ, không có quy định nào của pháp luật quy định người đóng bảo hiểm xã hội sinh con trước đợt nghỉ thai sản không nhận được tiền trợ cấp thai sản.

Các trường hợp không được hưởng chế độ thai sản là:

Trường hợp 1: Người lao động không đủ thời gian đóng BHXH theo quy định

Theo Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nữ sinh con được hưởng chế độ thai sản khi đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

- Lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

- Lao động nữ đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Lao động nữ đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH nêu trên mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Như vậy: Nếu lao động nữ không đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH nêu trên thì không được giải quyết hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Trường hợp 2: Đóng BHXH tự nguyện không được giải quyết hưởng chế độ thai sản:

Theo điều 86 và điều 87 Luật này, khác với trường hợp tham gia BHXH bắt buộc, người tham gia BHXH tự nguyện chỉ đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Mặt khác, theo Điều 4 Luật này, chế độ thai sản chỉ áp dụng với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, cụ thể:

- BHXH bắt buộc có các chế độ sau đây: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.

- BHXH tự nguyện có các chế độ sau đây: hưu trí; tử tuất.

Do đó, người lao động tham gia BHXH tự nguyện sẽ không được hưởng bảo hiểm thai sản.

Như vậy, bạn có thể đối chiếu hai trường hợp trên cho tình huống cụ thể của mình. Nếu bạn không thuộc hai trường hợp nêu trên, công ty của bạn phải có trách nhiệm làm việc với cơ quan bảo hiểm để giải quyết chế độ thai sản cho bạn.

Bạn có thể khiếu nại lên giám đốc công ty. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, bạn có thể khiếu nại lên Chánh thanh tra Sở lao động thương binh và xã hội nơi công ty đóng trụ sở.

Nguồn: VNExpress
Xem thêm