LuatVietnam

blue-check Số thuế TNCN khai thiếu sẽ phải nộp phạt 20% English attachment

Công văn số 61433/CTHN-TTHT ngày 12/12/2022 của Cục Thuế TP. Hà Nội quy định xác định số thuế TNCN từ tiền lương tiền công phải khấu trừ, xử phạt vi phạm hành chính và hoàn thuế TNCN (6 trang)
Posted: 14/12/2022 8:24:04 AM | Latest updated: 27/12/2022 7:33:50 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5608 | Vietlaw: 593
LuatVietnam

Theo hướng dẫn của Cục thuế TP. Hà Nội, "thu nhập tính thuế năm" để khai quyết toán thuế TNCN của người lao động là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng trong năm được xác định theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 .

Trường hợp đơn vị trả thu nhập kê khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 16 Nghị định 125/2020/NĐ-CPstatus2 (mức phạt là 20% số tiền thuế khai thiếu).

Về hồ sơ đề nghị hoàn thuế TNCN cho người lao động ủy quyền quyết toán thuế, thực hiện theo quy định tại tiết a khoản 1 Điều 42 Thông tư 80/2021/TT-BTC .

Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế là 06 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế có thông báo chấp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước); 40 ngày làm việc (nếu hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước) (Điều 75 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ).

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5608

Tệp đính kèm

enflag wordicon CV61433_12122022CTHN[VLO].docx

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Lưu ý về thuế TNCN khi chi hỗ trợ, tặng quà, phát thưởng cho nhân viên
blue-check Cần biết về chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Tặng quà cho nhân viên phải xuất hóa đơn và tính thuế TNCN
blue-check Trả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?
blue-check Số thuế TNCN khai thiếu sẽ phải nộp phạt 20% English attachment
blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế
blue-check Tiền thuê nhà cho người lao động vẫn đang chịu thuế TNCN theo hạn mức 15% English attachment
blue-check Chi thưởng cho từng người lao động phải khấu trừ thuế
blue-check Tặng quà cho nhân viên, trường hợp nào phải khấu trừ thuế TNCN? English attachment
blue-check BĐS nhận tặng cho từ anh chị em theo ủy quyền có được miễn thuế TNCN?
blue-check Miễn khấu trừ thuế TNCN khi chi thưởng cho cá nhân đại diện nhận thay tập thể
blue-check Hồ sơ miễn, giảm thuế TNCN theo Hiệp định cần nộp cho thuế trước khi thực hiện hợp đồng
blue-check Từ 1/7/2022, bắt buộc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Trợ cấp tử tuất phải chịu thuế TNCN cho phần chi vượt mức quy định
blue-check Lương tăng ca chỉ được miễn thuế TNCN phần phụ trội
blue-check Không phát sinh chi trả thu nhập có phải nộp tờ khai thuế TNCN?
blue-check Trụ sở chính chỉ phải phân bổ thuế TNCN khi trả lương thay chi nhánh ngoài tỉnh