LuatVietnam

Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử có phải nộp báo cáo hàng quý?

Cập nhật 23/12/2022 | Đăng tải: LVN.5609

hoi Công Ty TNHH TM và DV Song Nguyễn Lâm
1. Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử:
Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế (CQT).
Câu hỏi:
+ Công ty có phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử hay không?
+ Nếu phải nộp: Hàng quý, Công ty phải gởi báo cáo theo mẫu CTT25/AC. Quý 3/2022, Công ty chưa phát sinh chứng từ khấu trừ thuế điện tử, nên chưa phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng, đúng không?
2. Thu nhập tính thuế TNCN đối với khoản khoán công tác phí, khoán điện thoại theo tháng.
Theo tiết đ.4 điểm 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về các khoản thu nhập không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN bao gồm:
“đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:
……
đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.
Nhân viên bán hàng và marketing phải đi công tác bên ngoài, tiếp khách/giao tế với khách hàng thường xuyên. Công ty có khoán chi tiền điện thoại và công tác phí – mức khoán chi này được thể hiện trong Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao động, Qui chế tài chính công ty. Theo Luật thuế TNDN, 02 khoản chi này đều được tính vào thuế TNDN.
Công ty có thủ tục quản lý việc đi công tác
+ Đi, về trong ngày: Nhân viên đi công tác ghi Sổ theo dõi công tác
+ Từ 02 ngày trở lên: Có quyết định cử đi công tác.
Mức khoán chi:
+ Tiền điện thoại: khoán chi theo tháng, Tùy theo vị trí, yêu cầu và mức độ sử dụng điện thoại di động cá nhân phục vụ công việc kinh doanh của công ty, sẽ có các mức khoán chi khác nhau.
+ Công tác phí:
Đi, về trong ngày: khoán chi công tác phí theo tháng, bao gồm: tiền nghỉ giữa trưa, tiếp khách, giao tế với khách hàng, làm ngoài giờ (nếu có),…
Từ 02 ngày trở lên: Ngoài tiền vé tàu xe, tiền thuê phòng trọ thanh toán theo hóa đơn (từ 20 triệu trở lên, không thanh toán bằng tiền mặt); người đi công tác được thanh toán tiền công tác phí khoán theo ngày nhằm hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại, xa nhà,..(không tính tiền ngoài giờ khi đi công tác).
Câu hỏi: Các khoản khoán chi điện thoại, công tác phí theo tháng có phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN hay không?

luat Cục Thuế TP. HCM:

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định các khoản thu nhập chịu thuế:

“Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

...

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoán chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

đ.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoán chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

đ.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoán chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.”

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính (được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 3 Thông tư số 25/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

...

b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.”.

2.9. Chi phụ cấp tàu xe đi nghỉ phép không đúng theo quy định của Bộ Luật Lao động.

Chi phụ cấp cho người lao động đi công tác, chi phí đi lại và tiền thuê chỗ ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp.

…”

Căn cứ Quyết định số 1421/QĐ-BTC ngày 15/07/2022 của Bộ Tài chính về việc công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý của bộ tài chính;

Căn cứ Công văn số 2455/TCT-DNNCN ngày 12/07/2022 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử.

Trường hợp NNT tiếp tục sử dụng chứng từ khấu trừ thuế do cơ quan thuế cấp thì phải nộp báo cáo sử dụng (CTT25) hàng quý. 

Trường hợp Công ty có khoán chi công tác phí, tiền điện thoại cho người lao động, khoản chi này được quy định tại quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của Công ty, phù hợp theo quy định tại điểm đ.4 khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC thì khoản chi này không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Xem thêm

Hóa đơn

otvet Phát hành lại HĐĐT có cần lập biên bản ghi rõ sai sót?
otvet Sử dụng hóa đơn loại cũ sau khi đã đăng ký HĐĐT loại mới sẽ bị phạt
otvet Sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử có phải nộp báo cáo hàng quý?
otvet Điều chỉnh HĐĐT ghi sai tên người mua như thế nào?
otvet Các trường hợp phải truyền dữ liệu HĐĐT cho cơ quan thuế
otvet Trách nhiệm của người mua liên quan đến hóa đơn
otvet Các nghĩa vụ của người bán khi sử dụng HĐĐT
otvet Các quyền của người bán khi sử dụng HĐĐT
otvet Cách khai thác thông tin HĐĐT trên Cổng điện tử Tổng cục Thuế
otvet Những ai được sử dụng thông tin HĐĐT?
otvet Các hình thức tra cứu thông tin HĐĐT
otvet Những trường hợp được tra cứu thông tin HĐĐT
otvet Điều kiện kinh doanh phần mềm HĐĐT
otvet Các yêu cầu khi sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
otvet Trách nhiệm của người bán khi sử dụng HĐĐT không có mã
otvet Trách nhiệm của người bán khi sử dụng HĐĐT có mã
otvet Cách xử lý khi không thể chuyển dữ liệu HĐĐT do hệ thống bị lỗi
otvet Xuất HĐĐT cho hàng biếu tặng có được đính kèm bảng kê?
otvet Các bước để hộ kinh doanh đăng ký mua online HĐĐT
otvet Phiếu xuất kho điện tử có cần mã của cơ quan thuế?