LuatVietnam

Sử dụng đất sai mục đích có được bồi thường khi bị thu hồi?

Cập nhật 9/5/2023 | Đăng tải: LVN.-1

hoi Tiến Duật (Lào Cai)
Điều 12 Luật Đất đai 2013 quy định những hành vi bị nghiêm cấm có hành vi sử dụng đất không đúng mục đích. Các cây trồng trên đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao có được tính giá trị bồi thường không?
Trong quá trình thống kê đất nông nghiệp của các hộ gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng của dự án có tình trạng các hộ gia đình trồng cây không phù hợp với mục đích sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ví dụ: Đất trồng lúa không có nguồn nước chuyển sang trồng ngô, khoai, sắn...; đất trồng cây hằng năm chuyển sang trồng cây quế, cây ăn quả...
Vậy, các cây trồng trên đất không phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao có được tính giá trị bồi thường không?

luat Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Tại Khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai đã quy định:

 "1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp".

Tại Khoản 1 Điều 88 Luật Đất đai đã quy định nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản:

"1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường".

Nội dung hỏi của ông là trường hợp cụ thể, do không có hồ sơ nên Bộ không có câu trả lời cụ thể. Đề nghị ông nghiên cứu quy định của pháp luật nêu trên và liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường của địa phương để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Nhà đất

otvet Có được khởi kiện cò đất chiếm giữ trái phép sổ đỏ?
otvet Không bắt buộc cập nhật số CCCD trên sổ đỏ
otvet Đất có nguồn gốc giao sản xuất có được phép chuyển nhượng?
otvet Không có tên trên hợp đồng mua đất có được đứng tên sổ đỏ?
otvet Sử dụng đất sai mục đích có được bồi thường khi bị thu hồi?
otvet Điều kiện hợp thức hóa đất mua bằng giấy tay
otvet Từ 20/5/2023, căn hộ du lịch sẽ được cấp sổ đỏ
otvet Xác định quyền sở hữu khi thuê mua nhà ở như thế nào?
otvet Chung cư có được phép cấm khách vãng lai ra vào khuôn viên?
otvet Mỗi tỉnh có quy định riêng về diện tích tối thiểu khi tách thửa
otvet Thủ tục bán đất sở hữu chung khi vợ hoặc chồng không minh mẫn
otvet Đất có giấy chứng nhận tạm thời có được xét cấp sổ đỏ?
otvet Đất tự khai hoang có được công nhận quyền sở hữu?
otvet Thủ tục trích lục hồ sơ địa chính thực hiện như thế nào?
otvet Cơ quan nào đính chính biến động về quyền sử dụng đất?
otvet Có bắt buộc làm thủ tục tách thửa khi xin chuyển mục đích một phần lô đất?
otvet Thủ tục đăng ký cấp sổ đỏ lần đầu
otvet Hồ sơ cấp sổ đỏ có thể được giải quyết trong thời hạn 30 ngày
otvet Đất bị lấn chiếm có được tách sổ?
otvet Có thể khởi kiện bên bán nếu bàn giao đất đang bị tranh chấp