LuatVietnam

blue-check Sử dụng HĐĐT không mã phải đăng ký với cơ quan thuế

Công văn số 1058/TCT-DNNCN ngày 8/4/2022 của Tổng cục Thuế về vướng mắc trong quá trình thực hiện Hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC (2 trang)
Posted: 25/5/2022 1:18:55 PM | Latest updated: 26/5/2022 1:00:50 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5461
LuatVietnam

Theo Tổng cục Thuế, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng HĐĐT không mã và muốn kết nối, chuyển dữ liệu HĐĐT trực tiếp đến cơ quan thuế thì phải nộp hồ sơ đăng ký kết nối tại Cục Thuế địa phương.

Cục thuế địa phương sẽ đánh giá hồ sơ đăng ký của doanh nghiệp có đáp ứng điều kiện sử dụng HĐĐT không mã hay không dựa trên các tiêu chí: số lượng hóa đơn sử dụng trong năm, ngành nghề kinh doanh, tình hình tuân thủ pháp luật về thuế, pháp luật về hóa đơn, mức độ rủi ro về thuế. Sau đó, chuyển hồ sơ cho Tổng cục Thuế tổng hợp và quyết định.

Về thông tin đăng ký sử dụng HĐĐT, quy định hiện hành không bắt buộc doanh nghiệp phải kê khai thông tin của tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn cho doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp sử dụng HĐĐT có mã được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế thì "máy tính tiền" phải đáp ứng điều kiện "là thiết bị/hệ thống thiết bị điện tử được kết hợp với nhau bằng một phần mềm bán hàng có chức năng chung như: tính tiền, lưu trữ các thao tác bán hàng, số liệu bán hàng, in hóa đơn, tra cứu giao dịch, báo cáo giao dịch,... và được kết nối chuyển dữ liệu đến cơ quan thuế theo định dạng chuẩn".

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5461

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Hóa đơn

blue-check Kê khai thuế hóa đơn theo ngày lập
blue-check Cách xử lý khi phát hiện hóa đơn bản giấy có sai sót
blue-check Hóa đơn sai số tiền có thể lập hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn mới thay thế
blue-check Sửa đổi cấu trúc dữ liệu và mã cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử
blue-check Thông tin về chương trình "Hóa đơn may mắn" do Cục thuế Hà Nội tổ chức
blue-check Giải đáp về sử dụng HĐĐT và bảng kê
blue-check Các khoản chiết khấu và khuyến mại phải ghi rõ trên HĐĐT
blue-check Doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng cho hàng xuất khẩu
blue-check DNCX nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sử dụng hóa đơn bán hàng điện tử cho hàng xuất khẩu
blue-check Quy trình đăng ký sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền
blue-check Điều chỉnh doanh thu của hóa đơn giấy trước đó phải thông báo cho cơ quan thuế được biết
blue-check Không cần gửi Mẫu 04/SS-HĐĐT cho cơ quan thuế khi đã lập lại hóa đơn điều chỉnh
blue-check Lập lại HĐĐT do sai sót phải gửi thông báo đến cơ quan thuế
blue-check Xuất hóa đơn cho hàng không chịu thuế, tại chỉ tiêu thuế suất sẽ ghi "KCT"
blue-check Tên và MST của người mua trên hóa đơn phải khớp với hợp đồng mua bán English attachment
blue-check Một số loại hình dịch vụ được phép phát hành hóa đơn vào đầu tháng sau
blue-check Hóa đơn đổi vé máy bay không cần ghi thông tin hóa đơn cũ
blue-check Các thủ tục mới về đăng ký sử dụng và chuyển dữ liệu HĐĐT
blue-check Thủ tục đăng ký và báo cáo tình hình sử dụng tem điện tử
blue-check Cách xử lý hóa đơn mẫu cũ bị sai sót sau khi đã áp dụng mẫu mới