LuatVietnam

blue-check Sử dụng hóa đơn không hợp pháp, vừa bị phạt vừa bị xuất toán

Công văn số 3302/TCT-CS ngày 2/8/2023 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế (2 trang)
Posted: 23/8/2023 3:50:07 PM | Latest updated: 4/9/2023 3:54:58 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5774
LuatVietnam

Tổng cục Thuế lưu ý, trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đầu vào là hóa đơn không hợp pháp để kê khai, nộp thuế thì bị xem xét xử phạt về hành vi trốn thuế hoặc hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp theo các quy định tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CPstatus2 , Nghị định số 129/2013/NĐ-CPstatus2 hoặc Nghị định số 125/2020/NĐ-CPstatus2 tùy thuộc vào thời điểm kê khai hóa đơn.

Các hóa đơn không hợp pháp này đương nhiên không được kê khai khấu trừ thuế GTGT, không được hạch toán chi phí và không được dùng để đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5774

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Không có dữ liệu