LuatVietnam

blue-check Sử dụng thiết bị lao động thuộc diện kiểm định phải khai báo trong vòng 30 ngày English attachment

Công văn số 18009/SLĐTBXH-VP ngày 4/8/2023 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. HCM về hồ sơ khai báo thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt (1 trang)
Posted: 4/8/2023 3:35:06 PM | Latest updated: 8/8/2023 3:31:03 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5759 | Vietlaw: 628
LuatVietnam

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định 44/2016/NĐ-CPstatus2 , khi sử dụng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, tổ chức, cá nhân phải khai báo với Sở Lao động TB&XH.

Thời hạn khai báo là trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị này, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5759

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu