LuatVietnam

Sửa chữa trụ sở làm việc, xác định cấp công trình thế nào?

Cập nhật 19/3/2023 | Đăng tải: LVN.5661

hoi Lương Quốc Hùng
Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD thì công trình trụ sở UBND cấp tỉnh là công trình cấp I. Vậy đối với quy mô chỉ cải tạo sửa chữa trụ sở hiện hữu (cạo sơn, xây nhà xe, nâng sân đường, xây mới khu vực sảnh…) thì công trình này được phân cấp mấy?

luat Bộ Xây dựng:

Căn cứ các quy định nêu tại Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Theo nội dung trong câu hỏi ông thì dự án cải tạo, sửa chữa bao gồm: Tòa nhà trụ sở UBND tỉnh (là công trình hiện hữu) được cạo sơn, các hạng mục công trình khác như nhà xe, sân đường, khu vực sảnh được xây mới (các hạng mục này tách rời với tòa nhà trụ sở UBND tỉnh, được xem là các công trình độc lập). Việc xác định cấp công trình thực hiện như sau:

Tòa nhà trụ sở UBND tỉnh là công trình hiện hữu được sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thì việc xác định cấp của công trình hiện hữu này thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD.

Đối với các hạng mục công trình độc lập xây mới khác (nhà xe, sân đường, khu vực sảnh,...) thì việc xác định cấp công trình thực hiện theo loại công trình và được quy định chi tiết về cách xác định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 06/202l/TT-BXD.  

 

Nguồn: Chinhphu.vn
Xem thêm

Quản lý công trình

otvet Công trình cấp III có phải xin thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng?
otvet Sửa chữa trụ sở làm việc, xác định cấp công trình thế nào?
otvet Công trình sửa chữa có cần lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật?
otvet Các trường hợp sửa chữa công trình phải được nghiệm thu
otvet Công trình xây dựng được phân cấp dựa theo tiêu chí nào?
otvet Công trình sửa chữa nhỏ được phân cấp theo công trình ban đầu
otvet Nguyên tắc phân cấp công trình cải tạo
otvet San lắp nền đường có cần giấy phép?
otvet Có được lập nhật ký công trình bằng hình thức điện tử?
otvet Các tiêu chuẩn về xây dựng công trình được áp dụng tự nguyện, không bắt buộc
otvet Cách tính khấu hao vật liệu lắp dựng khung dàn công trình
otvet Tiêu chí phân loại công trình nhiều tầng có sàn
otvet Lắp thêm mái che cho căn hộ phải xin Sở Xây dựng thẩm định
otvet Xác định loại công trình cho hạng mục dự án như thế nào?
otvet Gói thầu thi công công trình có được giảm 2% thuế GTGT?
otvet Mỗi nhà thầu trong liên danh phải lập riêng nhật ký công trình
otvet Cách xác định cấp của công trình sửa chữa, cải tạo
otvet Xây nhà làm nứt tường hàng xóm, phạt đến 40 triệu
otvet Định mức dự toán xây dựng công trình thủy lợi áp dụng theo quy định nào?
otvet Có phải mua bổ sung bảo hiểm cho thời gian xây dựng kéo dài?