LuatVietnam

light-check Sửa đổi 19 Thông tư về quản lý, khai thác và bảo trì công trình cầu đường

Thông tư số 06/2023/TT-BGTVT ngày 12/5/2023 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng, bảo trì và bảo vệ đường bộ (14 trang)
Posted: 18/5/2023 3:30:44 PM | Latest updated: 23/5/2023 2:44:18 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5702
LuatVietnam

Thông tư này sửa đổi, bổ sung 19 Thông tư sau:

1. Thông tư số 26/2012/TT-BGTVTstatus2 ngày 20/7/2012 hướng dẫn xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường bộ đang khai thác.

2. Thông tư số 11/2014/TT-BGTVTstatus2 ngày 29/4/2014 hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh.

3. Thông tư số 12/2014/TT-BGTVTstatus2 ngày 29/4/2014 hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác cầu trên đường giao thông nông thôn.

4. Thông tư số 17/2014/TT-BGTVTstatus2 ngày 27/5/2014 quy định tiêu chuẩn chức danh làm việc tại Trạm kiểm tra tải trọng xe.

5. Thông tư số 22/2014/TT-BGTVTstatus2 ngày 06/6/2014 hướng dẫn quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông.

6. Thông tư số 32/2014/TT-BGTVTstatus2 ngày 08/8/2014 hướng dẫn quản lý, vận hành khai thác đường giao thông nông thôn.

7. Thông tư số 84/2014/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/12/2014 hướng dẫn tổ chức giao thông và đặt biển báo hiệu hạn chế trọng lượng xe qua cầu đường bộ.

8. Thông tư số 90/2014/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/12/2014 hướng dẫn quản lý, khai thác, bảo trì công trình đường cao tốc.

9. Thông tư số 08/2015/TT-BGTVTstatus2 ngày 14/4/2015 quy định về công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc.

10. Thông tư số 46/2015/TT-BGTVTstatus2 ngày 07/9/2015 về công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ và cấp phép lưu hành xe.

11. Thông tư số 50/2015/TT-BGTVTstatus2 ngày 23/9/2015 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

12. Thông tư số 29/2017/TT-BGTVTstatus2 ngày 01/9/2017 quy định về đào tạo thẩm tra viên và quản lý chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ.

13. Thông tư số 37/2018/TT-BGTVTstatus2 ngày 07/06/2018 quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ.

14. Thông tư số 04/2019/TT-BGTVTstatus2 ngày 23/01/2019 quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

15. Thông tư số 31/2019/TT-BGTVTstatus2 ngày 29/8/2019 quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.

16. Thông tư số 48/2019/TT-BGTVTstatus2 ngày 17/12/2019 quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

17. Thông tư số 39/2020/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/12/2020 hướng dẫn phương pháp xây dựng phương án giá, quản lý giá bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

18. Thông tư số 40/2020/TT-BGTVTstatus2 ngày 30/12/2020 quy định việc đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công vận hành khai thác bến phà đường bộ.

19. Thông tư số 44/2021/TT-BGTVTstatus2 ngày 31/12/2020 ban hành định mức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Không tìm thấy

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jul-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5702

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quản lý giao thông

blue-check Khuyến cáo của Công đoàn dành cho người lao động nhằm giảm ùn tắc và tai nạn giao thông
light-check Sửa đổi 19 Thông tư về quản lý, khai thác và bảo trì công trình cầu đường
blue-check Sẽ tăng nặng mức xử phạt đối với xe quá tải và vi phạm nồng độ cồn
blue-check Các doanh nghiệp kinh doanh vận tải sẽ được Bộ GTVT hỗ trợ pháp lý
blue-check Về thời điểm lập hóa đơn đối với phí đường bộ không dừng
blue-check Thay mới chế độ báo cáo định kỳ hoạt động kinh doanh vận tải English attachment
blue-check Quy định mới về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải
blue-check Các bước cấp đổi GPLX trực tuyến
blue-check Camera giám sát hành trình dùng trên xe ô tô - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
blue-check Thanh tra giao thông sẽ kiểm tra xe quá tải, quá khổ ngay tại nguồn bốc hàng
blue-check Trường hợp nào Bằng lái quốc tế được phép sử dụng tại Việt Nam?
blue-check Về việc cấp đổi và cấp lại Giấy phép lái xe bị mất
blue-check Từ 2021, tất cả các trạm BOT đường bộ trên toàn quốc chỉ được thu phí không dừng English attachment
blue-check Tốc độ trên thiết bị giám sát hành trình có được thừa nhận?
blue-check Hạn chế tất cả các hình thức vận tải hành khách trong vòng 15 ngày
blue-check "Máy rải nhựa bê tông" bắt buộc kiểm tra chất lượng
blue-check Bằng lái xe được cấp ở nước ngoài có thể cấp đổi tại Việt Nam mà không cần thi lại
blue-check Quy chuẩn về báo hiệu đường bộ
blue-check Danh mục TTHC về giao thông vận tải dự kiến chuyển giao cho doanh nghiệp giải quyết
blue-check Danh mục 36 tiêu chuẩn về giao thông vận tải được ban hành mới năm 2019