LuatVietnam

blue-check Sửa đổi Bộ Quy chế an toàn hàng không (Phần 5, 7 và 10)

Thông tư số 11/2022/TT-BGTVT ngày 29/6/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay (9 trang)
Posted: 30/6/2022 3:52:31 PM | Latest updated: 26/8/2022 3:08:39 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi các Phần 5, 7 và 10 của Bộ Quy chế an toàn hàng không liên quan đến việc cấp:

- Giấy chứng nhận Tổ chức bảo dưỡng tàu bay (được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BGTVTstatus2 và Thông tư số 21/2017/TT-BGTVTstatus2 )

- Giấy phép nhân viên hàng không (được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BGTVTstatus2 ; Thông tư số 42/2020/TT-BGTVTstatus2 ; Thông tư số 56/2018/TT-BGTVTstatus2 và Thông tư số 42/2021/TT-BGTVTstatus2 )

- Giấy chứng nhận thành viên tổ bay (được quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BGTVTstatus2 ).

Chi tiết xem các Phụ lục I, II và III đính kèm.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/6/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 32/VBHN-BGTVT ngày 21/7/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 29-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vận tải hàng không

blue-check Sửa đổi một số quy định về kinh doanh dịch vụ hàng không
blue-check Khung giá nhượng quyền khai thác dịch vụ hàng không English attachment
blue-check Sửa đổi Bộ Quy chế an toàn hàng không (Phần 5, 7 và 10)
blue-check Thủ tục cấp giấy phép hoạt động bay và bảo dưỡng máy bay từ 29/6/2022
blue-check Nhập khẩu "máy bay huấn luyện" có được miễn thuế?
blue-check Tiếp viên hàng không sẽ bị đình chỉ bay nếu có hành vi buôn lậu
blue-check Bỏ thủ tục Kê khai giá vé máy bay nội địa kể từ 15/7/2022
blue-check Từ 15/7/2022, sẽ ấn định khung giá nhượng quyền kinh doanh một số dịch vụ hàng không English attachment
blue-check Từ 24/3/2022, bỏ khống chế tần suất các chuyến bay nội địa English attachment
blue-check Sẽ tăng tần suất các chuyến bay thương mại quốc tế
blue-check Bộ GTVT đề xuất Bộ Y tế xem xét tăng tần suất chuyến bay đến Châu Âu dịp tết English attachment
blue-check Từ 23/12/2021, cho phép nối lại đường bay thương mại với Nhật Bản English attachment
blue-check Các yêu cầu khi tổ chức đào tạo trực tuyến nhân viên hàng không từ 2/2/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi, bổ sung Quy tắc bay English attachment
blue-check Từ 1/1/2022, Việt Nam mở lại chuyến bay thương mại với nhiều nước
blue-check Điều kiện kinh doanh cảng hàng không, sân bay từ 15/1/2022 English attachment
blue-check Các gói miễn, giảm thuế dành cho doanh nghiệp ngành hàng không bị ảnh hưởng dịch English attachment
blue-check Quy chế bảo trì công trình hàng không từ 15/1/2022 English attachment
blue-check Lộ trình nối lại các chuyến bay chở khách thường lệ quốc tế đến Việt Nam
blue-check Những chính sách hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp ngành hàng không