LuatVietnam

light-check Sửa đổi các Danh mục thuốc đấu thầu, đấu thầu tập trung và đàm phán giá

Thông tư số 15/2022/TT-BYT ngày 9/12/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục tại số Thông tư 03/2019/TT-BYTstatus2 ngày 28/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc và khả năng cung cấp và Thông tư số 15/2020/TT-BYTstatus2 ngày 10/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá (4 trang)
Posted: 26/12/2022 9:02:57 AM | Latest updated: 26/12/2022 1:32:26 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5609
LuatVietnam

Thông tư công bố bãi bỏ 11 thuốc, sửa đổi nồng độ, hàm lượng của thuốc số thứ tự 166 và sửa đổi đơn vị tính của thuốc số thứ tự 166 thuộc Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị và giá hợp lý ban hành kèm Thông tư số 03/2019/TT-BYTstatus2 .

Ngoài ra, một số Danh mục thuốc đấu thầu ban hành tại Thông tư số 15/2020/TT-BYTstatus2 cũng được sửa đổi như sau:

- Đối với Danh mục thuốc đấu thầu ban hành tại Phụ lục I, sửa đổi: tên đề mục của Phần I; tên hoạt chất thuốc số thứ tự 148, Phần I; tên hoạt chất thuốc số thứ tự 16, Phần III.

- Đối với Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia ban hành tại Phụ lục II, sửa đổi: tên hoạt chất thuốc số thứ tự 16, tên hoạt chất thuốc số thứ tự 17, tên hoạt chất thuốc số thứ tự 26 của Phần B; tên hoạt chất thuốc số thứ tự 16 Mục I, tên hoạt chất thuốc số thứ tự 17 Mục I, tên hoạt chất thuốc số thứ tự 27 Mục I của Phần C; tên hoạt chất thuốc số thứ tự 8 Mục III Phần C; tên hoạt chất thuốc số thứ tự 14 Mục VI Phần C.

- Đối với Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá ban hành tại Phụ lục III, sửa đổi: tên thuốc số thứ tự 69 Phần I; nồng độ/hàm lượng số thứ tự 350 Phần II; tên hoạt chất thuốc số thứ tự 1 Phần IV; tên hoạt chất thuốc số thứ tự 2 Phần IV.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5609

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Dược phẩm - Hóa mỹ phẩm

blue-check Quy trình rà soát giá thuốc do doanh nghiệp kê khai
blue-check Thay mới thủ tục đánh giá đạt chuẩn GMP đối với cơ sở sản xuất thuốc
light-check Danh mục dược liệu quý, hiếm và đặc hữu thuộc diện kiểm soát xuất khẩu
blue-check Các công ty mỹ phẩm phải báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu cho Cục Quản lý Dược
blue-check Dừng sử dụng ngay 03 sản phẩm mỹ phẩm Bioderma
blue-check Quy trình thẩm định trực tuyến nội dung quảng cáo thuốc
blue-check Danh mục các thuốc được cho gia hạn lưu hành đến 31/12/2022 (Đợt 6)
blue-check Thay mới thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng dược liệu
light-check Sửa đổi các Danh mục thuốc đấu thầu, đấu thầu tập trung và đàm phán giá
blue-check Ngành Y tế sẽ tăng cường phòng chống buôn lậu hàng dược phẩm, thực phẩm chức năng từ 2022-2025
blue-check Danh mục các thuốc được cho gia hạn lưu hành đến 31/12/2022 (Đợt 5)
blue-check 06 Công ty dược nước ngoài được gỡ bỏ khỏi danh sách vi phạm chất lượng thuốc English attachment
blue-check Sửa đổi nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn GMP trong sản xuất thuốc, nguyên liệu thuốc English attachment
blue-check Bộ Y tế yêu cầu các Công ty dược nộp phiếu khảo thực trạng hoạt động
blue-check Thay mới các thủ tục cấp phép sản xuất, kinh doanh thuốc thú y
blue-check Danh mục các thuốc được cho gia hạn lưu hành đến 31/12/2022 (Đợt 4)
blue-check Cơ sở sản xuất thuốc thú y được nộp trực tuyến hồ sơ cấp giấy chứng nhận GMP English attachment
blue-check Dược chất Levofloxacin thuộc mã HS 2934.99.90, thuế MFN 5%
blue-check Thay mới các thủ tục đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam
blue-check Thay mới Quy trình thu hồi thuốc vi phạm chất lượng