LuatVietnam

red-check Sửa đổi các mức phạt hành chính về du lịch, thể thao, quyền tác giả và quảng cáo English attachment

Nghị định số 129/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo (42 trang)
Posted: 4/1/2022 7:34:28 AM | Latest updated: 4/1/2023 9:39:00 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5373 | Vietlaw: 546
LuatVietnam

Nghị định này sửa đổi quy định về thời hiệu xử phạt và thẩm quyền xử phạt của các cơ quan chức năng tại các Nghị định sau:

1. Nghị định số 45/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 21/5/2019

2. Nghị định số 46/2019/NĐ-CPstatus2 ngày 27/5/2019

3. Nghị định số 131/2013/NĐ-CPstatus2 ngày 16/10/2013

4. Nghị định số 38/2021/NĐ-CPstatus2 ngày 29/3/2021

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 128/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Jan-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5373

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND129-30122021CP[EN].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vi phạm hành chính

light-check Cách tính tiền chậm nộp phạt hành chính
light-check Mức phạt hành chính trong lĩnh vực Kiểm toán nhà nước English attachment
blue-check Nhập khẩu hàng hóa chưa xin giấy phép bị phạt thế nào? English attachment
blue-check Về việc xử phạt công trình vi phạm chất lượng gây lún, nứt công trình lân cận
blue-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện ảnh English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm trên biển bị xử phạt hành chính English attachment
blue-check Bãi bỏ mẫu quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính ban hành
blue-check Về xác định số lợi bất hợp pháp phải truy nộp của công trình vi phạm trật tự xây dựng
blue-check Các vi phạm về văn hóa tại nội đô TP. Hà Nội vẫn bị tăng gấp đôi mức phạt
blue-check Vi phạm hành chính do ảnh hưởng dịch Covid-19 có thể được miễn phạt English attachment
blue-check Hướng dẫn xác định các vi phạm bị xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ biên giới English attachment
blue-check Khai thác mỏ không đúng thiết kế, xử phạt theo quy định nào?
blue-check Cách tính mới về số lợi bất hợp pháp do vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, thương mại English attachment
blue-check Một số lưu ý về thủ tục xử phạt vi phạm trong lĩnh vực hải quan English attachment
blue-check Mức xử phạt mới trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp English attachment
blue-check Quyết định xử phạt hành chính đã quá thời hiệu thi hành có được hủy bỏ?
blue-check Về xử phạt vi phạm đối với doanh nghiệp kho bãi
blue-check Nộp bổ sung thuế GTGT cho nguyên liệu nhập khẩu tại chỗ sẽ bị xử phạt
blue-check Các vi phạm mà doanh nghiệp kinh doanh kho bãi có thể bị xử phạt
blue-check Mức xử phạt đối với các vi phạm về bảo vệ môi trường kể từ 25/8/2022 English attachment