LuatVietnam

stop-check Sửa đổi Danh mục thuốc hóa dược được thanh toán BHYT

Thông tư số 01/2020/TT-BYTstatus1 ngày 16/1/2020 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYTstatus1 ngày 30/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế (4 trang)
Posted: 3/2/2020 7:54:08 AM | Latest updated: 5/1/2023 4:00:57 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 4900
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi Danh mục thuốc hóa dược được thanh toán BHYT về các nội dung sau:

- Sửa đổi tên 5 thuốc tại số thứ tự 330, 425, 449, 518, 799

- Sửa đổi đường dùng của 03 thuốc tại số thứ tự 390, 391, 889

- Sửa đổi ghi chú về điều kiện và mức thanh toán đối với 16 thuốc tại số thứ tự 390, 391, 670, 675 - 678, 474, 566, 571, 577, 729, 787, 803, 856, 938

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2020.

Ghi chú về hiệu lực
Hết hiệu lực kể từ ngày 01/3/2023, thay thế bằng Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Mar-2020
Hết hiệu lực 1-Mar-2023
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4900
Văn bản thay thế

follow 20/2022/TT-BYT - Thay mới Danh mục thuốc được thanh toán BHYT English attachment

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm y tế

blue-check Quỹ BHYT đã chấp nhận thanh toán chi phí KCB vào ngày nghỉ, ngày lễ
blue-check Danh sách bệnh viện, phòng khám tại TP. HCM nhận KCB ban đầu trong quý 2/2023
blue-check Sửa đổi chính sách đấu thầu trang thiết bị y tế và thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật English attachment
blue-check Cổng giám định BHYT đã nâng cấp để liên thông giấy khám sức khỏe và giấy chứng sinh
blue-check 02 Phòng khám đa khoa tại TP. HCM ngừng KCB BHYT kể từ 1/3/2023
blue-check Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý II/2023
blue-check Quy trình cấp giấy chứng sinh, báo tử và khám sức khỏe lái xe trên Cổng giám định BHYT
blue-check Danh mục mã hãng sản xuất vật tư y tế (Đợt 5)
blue-check Bổ sung 06 Danh mục mã dữ liệu áp dụng trong thanh toán BHYT
blue-check Hướng dẫn thanh toán BHYT đối với dịch vụ kỹ thuật sử dụng máy của nhà thầu vật tư, hóa chất
blue-check Quy trình đăng ký mua thẻ BHYT trực tuyến
blue-check Chuẩn dữ liệu tổng hợp thông tin chi phí KCB BHYT
blue-check Điều chỉnh thủ tục cấp, đổi thẻ BHYT
blue-check Thay mới Danh mục thuốc được thanh toán BHYT English attachment
blue-check Bệnh viện Đa khoa Tư nhân An Sinh (TP. HCM) sẽ nhận KCB BHYT từ quý 4/2022
blue-check Điều chỉnh phạm vi nhận đăng ký KCB BHYT quý I/2023 của Bệnh viện 175 (TP. HCM)
blue-check Thay mới Quy trình giám định điều kiện thanh toán BHYT
blue-check Hướng dẫn giám định và quyết toán chi phí KCB BHYT năm 2021
blue-check Phí BHYT tháng 12/2022 phải đóng trước ngày 25/12
blue-check Bộ Y tế yêu cầu đẩy mạnh KCB BHYT bằng CCCD gắn chíp