LuatVietnam

blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh vận tải khách du lịch trên sông (tại TP. HCM)

Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của UBND TP. HCM về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBNDstatus2 ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy đinh về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (3 trang)
Posted: 13/6/2022 9:38:20 AM | Latest updated: 14/6/2022 4:51:09 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5476
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện, trách nhiệm của bến cảng, bến thủy nội địa phục vụ khách du lịch trên địa bàn TP. HCM.

Theo đó, kể từ 20/6/2022, các bến cảng, bến thủy nội địa phục vụ khách du lịch tại TP. HCM phải đáp ứng các điều kiện và trách nhiệm theo quy định mới tại Nghị định 08/2021/NĐ-CPstatus2 .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5476

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Vận tải thủy nội địa

blue-check Các gói thầu bảo trì đường thủy có thể vận dụng Thông tư 38/2020/TT-BGTVT để xây dựng dự toán
blue-check Các công trình đường thủy phải quan trắc an toàn trong quá trình khai thác
blue-check Miễn nộp giấy đăng ký doanh nghiệp khi xin cấp phép đào tạo thuyền viên English attachment
blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh vận tải khách du lịch trên sông (tại TP. HCM)
blue-check Mức phạt trong lĩnh vực giao thông đường thủy từ 1/1/2022 English attachment
blue-check Điều kiện đi lại bằng đường thủy tại TP. HCM kể từ 15/10/2021
blue-check Sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động vận tải trên đường thủy trong mùa dịch
blue-check Bộ Công thương kiến nghị mở "luồng xanh" cho vận tải đường thủy
blue-check TP. HCM lùi thời gian thu phí sử dụng hạ tầng cảng biển đến 1/10/2021
blue-check Quy trình giải quyết tại nạn giao thông đường thủy
blue-check Sửa đổi điều kiện vận tải hành khách bằng tàu thủy
blue-check "Thuyền thúng chở khách du lịch" do cơ quan nào cấp phép hoạt động?
blue-check Cano chịu thuế nhập khẩu 10%
blue-check Sửa đổi điều kiện kinh doanh vận tải thủy nội địa
blue-check Lộ trình bắt buộc lắp đặt thiết bị AIS và VHF trên tàu thủy
blue-check Vận chuyển khách du lịch quốc tế bằng đường thủy cũng được hưởng thuế GTGT 0%
blue-check Vận tải hành khách bằng tàu điện cũng được miễn thuế GTGT
blue-check Tuyến đường và thời gian cho phép vận chuyển hàng quá cảnh bằng đường thủy
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng
blue-check Hướng dẫn phân loại nhóm lương nhân công về quản lý, bảo trì đường thủy nội địa