LuatVietnam

blue-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục đầu tư dự án bằng đất mua, thuê hoặc nhận góp vốn (tại Hà Nội)

Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 11/2017/QĐ-UBNDstatus2 ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội (6 trang)
Posted: 30/5/2022 8:51:51 AM | Latest updated: 14/7/2022 2:07:21 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5463
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến điều kiện, thủ tục đầu tư đối với dự án sử dụng đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng, thuê hoặc nhận góp vốn, áp dụng trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, cần lưu ý, trường hợp nhà đầu tư đề xuất tách thửa đất (có nguồn gốc nhận chuyển nhượng, thuê hoặc nhận góp vốn) để thực hiện dự án độc lập thì lô đất phải đáp ứng các tiêu chí sau:

(i) liền thửa, không bị chia cắt;

(ii) có vị trí ít nhất 01 mặt tiếp giáp với tuyến đường hiện có hoặc tuyến đường theo quy hoạch;

(iii) có kích thước các cạnh từ 10m trở lên (với đất thương mại, dịch vụ) hoặc 20m trở lên (với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp);

(iv) diện tích nằm ngoài chỉ giới đường đỏ tối thiểu từ 200m2 trở lên (với đất thương mại, dịch vụ) hoặc 400m2 trở lên (với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) và chiếm từ 10% trở lên so với diện tích khu đất thực hiện dự án.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 4-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5463

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Đầu tư trong nước

blue-check Thủ tục dừng nhập khẩu hàng thuộc Danh mục miễn thuế
blue-check Hàng nhập khẩu cho dự án xử lý chất thải rắn có được miễn thuế? English attachment
blue-check Về thủ tục dừng nhập khẩu hàng hóa miễn thuế
blue-check Về mức tối thiểu phải nộp cho Nhà nước khi thực hiện dự án có sử dụng đất
blue-check Sắp tăng cường thanh tra các dự án chậm tiến độ sử dụng đất trên cả nước
blue-check Thay mới Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội
blue-check Năm 2022, Bộ KH&ĐT bổ sung thêm 2 cuộc thanh tra về khu công nghiệp tại Quảng Nam và Vĩnh Phúc
blue-check Tổng hợp thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất tại Hà Nội
blue-check Thực hiện dự án tại Khu công nghệ thông tin tập trung có được ưu đãi? English attachment
blue-check 13 quy trình về chấp thuận đầu tư và điều chỉnh dự án đầu tư tại TP. HCM
blue-check Thay mới biểu mẫu báo cáo thống kê ngành đầu tư
blue-check Ngành nghề thương mại bổ sung thêm nếu không gắn với dự án sẽ không được ưu đãi
blue-check Dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp được miễn thuế TNDN 2 năm
blue-check Về thẩm quyền và nội dung thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án nhà ở
blue-check Quy định mới về thành lập khu công nghiệp, khu kinh tế English attachment
blue-check Sẽ tăng cường giám sát các dự án đầu tư trong khu công nghiệp và khu kinh tế
blue-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục đầu tư dự án bằng đất mua, thuê hoặc nhận góp vốn (tại Hà Nội)
blue-check Thí điểm ủy quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án (tại Nghệ An và Thanh Hóa) English attachment
blue-check Danh mục thủ tục đầu tư được và không được tiếp nhận qua bưu điện từ 18/5/2022
blue-check Về thủ tục giao đất cho nhà đầu tư được chấp thuận English attachment