LuatVietnam

blue-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục đầu tư dự án bằng đất mua, thuê hoặc nhận góp vốn (tại Hà Nội)

Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 11/2017/QĐ-UBNDstatus2 ngày 31/3/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về một số nội dung về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội (6 trang)
Posted: 30/5/2022 8:51:51 AM | Latest updated: 7/6/2022 9:24:30 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5463
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến điều kiện, thủ tục đầu tư đối với dự án sử dụng đất có nguồn gốc nhận chuyển nhượng, thuê hoặc nhận góp vốn, áp dụng trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, cần lưu ý, trường hợp nhà đầu tư đề xuất tách thửa đất (có nguồn gốc nhận chuyển nhượng, thuê hoặc nhận góp vốn) để thực hiện dự án độc lập thì lô đất phải đáp ứng các tiêu chí sau:

(i) liền thửa, không bị chia cắt;

(ii) có vị trí ít nhất 01 mặt tiếp giáp với tuyến đường hiện có hoặc tuyến đường theo quy hoạch;

(iii) có kích thước các cạnh từ 10m trở lên (với đất thương mại, dịch vụ) hoặc 20m trở lên (với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp);

(iv) diện tích nằm ngoài chỉ giới đường đỏ tối thiểu từ 200m2 trở lên (với đất thương mại, dịch vụ) hoặc 400m2 trở lên (với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp) và chiếm từ 10% trở lên so với diện tích khu đất thực hiện dự án.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 4-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5463
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Đầu tư trong nước