LuatVietnam

light-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục nhập khẩu xe phi mậu dịch

Thông tư số 45/2022/TT-BTC ngày 27/7/2022 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTCstatus2 ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe ô tô, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (6 trang)
Posted: 28/7/2022 10:39:10 AM | Latest updated: 1/8/2022 11:14:42 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5507
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung về điều kiện, biểu mẫu, thủ tục nhập khẩu phi mâu dịch xe ô tô, xe gắn máy.

Theo đó, đối với xe máy nhập khẩu phi mậu dịch, Thông tư yêu cầu phải đáp ứng điều kiện theo quy chuẩn mới là QCVN 14:2015/BGTVT (thay thế QCVN14: 2011/BGTVT ).

Tuy nhiên, Thông tư đã gỡ bỏ quy định khống chế mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu mỗi năm 01 xe ô tô, xe máy là quà biếu, tặng nêu tại khoản 3 Điều 3 Thông tư 143/2015/TT-BTCstatus2 .

Về mẫu tờ khai nhập khẩu, nếu doanh nghiệp khai báo hải quan điện tử sẽ áp dụng Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTCstatus2 .

Đối với Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật xe, Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật xe, doanh nghiệp sẽ được miễn khai nộp nếu cơ quan kiểm tra chuyên ngành đã truyền gửi qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2022.

Bãi bỏ Điều 4 Thông tư số 143/2015/TT-BTCstatus2 ngày 11/9/2015.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 10-Sep-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5507

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Ô tô - xe máy

light-check Sửa đổi điều kiện, thủ tục nhập khẩu xe phi mậu dịch
blue-check Mang ô tô, xe máy ra nước ngoài phải xuất trình bản chính giấy đăng ký xe
blue-check Từ 1/8/2022, tất cả xe ô tô phải dán thẻ định danh để nộp phí đường bộ tự động
light-check Thay mới Danh mục các loại phương tiện giao thông phải chứng nhận hợp quy
light-check Từ 15/8/2022, ô tô, xe máy sẽ được cấp giấy đăng kiểm điện tử
blue-check Hải quan sẽ chủ động cung cấp thông tin ô tô nhập khẩu phi mậu dịch cho cơ quan Thuế
blue-check Giảm lệ phí đăng kiểm xe kể từ 1/8/2022
blue-check Danh sách ô tô ngoại giao đã bán, cho tặng nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng
blue-check Có được nhập khẩu xe do chính hãng sản xuất đóng lại số khung?
blue-check Các trường hợp sẽ bị từ chối cấp giấy phép nhập khẩu ô tô biếu, tặng
blue-check Sẽ tăng cường thanh tra thuế đối với xe nhập khẩu phi mậu dịch
blue-check Ô tô sản xuất trong nước được ân hạn thuế TTĐB của tháng 6 - tháng 9/2022 English attachment
blue-check Thuế tiêu thụ đặc biệt của ô tô lắp ráp trong nước được ân hạn từ tháng 6 - 9/2022 English attachment
blue-check Nhập khẩu ô tô điện mini thân thiện với môi trường có được miễn thuế? English attachment
blue-check Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa ô tô được giảm 2% thuế GTGT từ 1/2/2022
blue-check Giáo trình khung đào tạo lái xe English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường kiểm soát việc kê khai mã HS của linh kiện, phụ tùng xe đạp
blue-check Thay mới thủ tục cấp giấy phép lái xe tại TP. HCM
blue-check Yêu cầu khi thiết kế Gara ô tô
blue-check Từ 1/3/2022, ô tô điện được giảm thuế TTĐB còn 3%