LuatVietnam

light-check Sửa đổi hàng loạt quy định về hồ sơ hưởng BHXH

Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYTstatus2 ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế (24 trang)
Posted: 3/1/2023 3:45:42 PM | Latest updated: 5/1/2023 9:07:43 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5616
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung nhiều quy định quan trọng tại Thông tư 56/2017/TT-BYTstatus2 liên quan đến:

- Các trường hợp được rút BHXH một lần (cụ thể bổ sung những người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện hoạt động sinh hoạt cá nhân hằng ngày thì cũng được rút BHXH một lần) (khoản 1 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định lần đầu do tai nạn lao động (khoản 2 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ hưu trí (khoản 3 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để thực hiện chế độ tử tuất (khoản 4 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để xác định lao động nữ không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh hoặc phải nghỉ dưỡng thai (khoản 5 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định để hưởng BHXH một lần (khoản 6 Điều 1).

- Hồ sơ khám giám định lại bệnh nghề nghiệp tái phát (khoản 7 Điều 1).

- Thời hạn giám định lại mức suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (khoản 8 Điều 1).

- Nội dung khám giám định để hưởng chế độ hưu trí, chế độ tuất và nghỉ do không đủ sức khỏe để nuôi con sau khi sinh (khoản 9 Điều 1).

- Nội dung khám giám định tổng hợp tỷ lệ thương tật do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 02 lần trở lên (khoản 10 Điều 1).

- Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH một lần (khoản 12 Điều 1).

- Cấp giấy ra viện và giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH đối với người bị Covid-19 (khoản 13 Điều 1).

- Hình thức cấp giấy chứng nhận và cách ghi nội dung giấy tờ chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (khoản 14 Điều 1).

- Thay mới các mẫu: Giấy giới thiệu đề nghị giám định (Phụ lục 1); Giấy đề nghị khám giám định (Phụ lục 2); Giấy ra viện (Phụ lục 3); Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án (Phụ lục 4); Giấy chứng nhận nghỉ hưởng BHXH (Phụ lục 7); Hướng dẫn xác định thời gian cách ly, điều trị trong các quyết định hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 (Phụ lục 9).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Thay thế Phụ lục 4 và Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2016/TTLT-BYT-BLĐTBXHstatus2 ngày 30/06/2016.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5616

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Bảo hiểm xã hội

blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện
light-check Bảng hệ số điều chỉnh tiền lương đóng BHXH áp dụng năm 2023
light-check Sửa đổi hàng loạt quy định về hồ sơ hưởng BHXH
blue-check Lương hưu tháng 2/2023 sẽ được trả chung với lương hưu tháng 1
blue-check Quy trình giải quyết hưởng BHXH một lần bằng cách xác thực chữ ký số
blue-check Lương hưu tháng 12/2022 sẽ được chi trả từ ngày 3/1 đến 19/1/2023
blue-check Quy trình giám định tư pháp trong lĩnh vực BHXH, BHTN
blue-check Thí điểm thủ tục hưởng trợ cấp mai táng theo hình thức liên thông tại TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam
blue-check Quy trình đăng ký tham gia BHXH tự nguyện trên Cổng dịch vụ công
blue-check Sửa đổi Quy trình giải quyết và chi trả chế độ BHXH English attachment
blue-check BHXH sẽ thanh tra các doanh nghiệp chậm đóng BHXH trên 3 tháng English attachment
blue-check Tạm thời không đóng BHXH qua Agribank vào chủ nhật và ngày lễ
blue-check Danh mục các tờ khai, biểu mẫu trong lĩnh vực BHXH sẽ được số hóa
blue-check Chức năng và quyền hạn của các phòng trực thuộc BHXH tỉnh
blue-check Danh mục 33 loại giấy tờ giải quyết chế độ BHXH được cấp điện tử
blue-check Từ 1/8/2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ từ 10-15% mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện
blue-check Lao động tại TP. HCM phải cập nhật số CCCD và mã định danh cho BHXH trước 30/9/2022
blue-check Sẽ thanh tra đột xuất doanh nghiệp chậm đóng BHXH số tiền lớn hoặc quá 3 tháng
blue-check Các biện pháp nhằm truy đóng BHXH bắt buộc từ 2022
blue-check Hồ sơ báo tăng/giảm đóng BHXH nên nộp ngay khi phát sinh, không chờ cuối tháng