LuatVietnam

red-check Sửa đổi một số quy định về thuế TNDN, GTGT, TNCN và kê khai thuế, áp dụng từ 15/11/2014 English attachment

Nghị định số 91/2014/NĐ-CPstatus2 ngày 1/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế (10 trang)
Posted: 2/10/2014 7:37:08 AM | Latest updated: 6/2/2023 7:34:20 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 3577 | Vietlaw: 167
LuatVietnam

Nghị định này sửa đổi các Nghị định: 218/2013/NĐ-CPstatus2 về thuế TNDN; 209/2013/NĐ-CPstatus2 về thuế GTGT; 65/2013/NĐ-CPstatus2 về thuế TNCN; 83/2013/NĐ-CPstatus1 về kê khai thuế. Theo đó:

Nghị định 218/2013/NĐ-CPstatus2 sửa đổi các điều khoản sau:

- Điểm m Khoản 2 Điều 3 về việc doanh nghiệp nhận tài sản sau chia tách, hợp nhất được phép hạch toán trị giá tài sản theo đánh giá lại

- Khoản 3 Điều 4 về thời gian miễn thuế TNDN đối với doanh thu liên quan đến khoa học và công nghệ

- Khoản 9 Điều 4 về thu nhập được miễn thuế đối với các Quỹ;

- Điểm a Khoản 1 Điều 9 về việc cho phép hạch toán chi phúc lợi cho người lao động với định mức không quá 1 tháng lương

- Khoản 3 Điều 16 về địa bàn kinh tế được xem là thuận lợi để loại trừ việc hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp

- Bổ sung Khoản 5a và 5b cho Điều 19 về ưu đãi thuế TNDN cho dự án mở rộng và quyền lựa chọn ưu đãi thuế theo điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu đối với dệt may

- Sửa đổi Danh mục địa bàn được xem là có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn

Với Nghị định 209/2013/NĐ-CPstatus2 , Nghị định này sửa đổi điểm a, Khoản 2 Điều 3 nhằm cho phép miễn tính thuế GTGT trong trường hợp người vay vốn tự bán tài sản bảo đảm của mình theo ủy quyền của bên cho vay; gỡ bỏ việc khống chế thời hạn tính thuế GTGT vào thời điểm cuối năm 31/12 đối với hàng thanh toán trả chậm như quy định trước đó tại điểm b Khoản 2 Điều 9

Về thuế TNCN, Nghị định này sửa đổi điểm đ Khoản 2 Điều 3 Nghị định 65/2013/NĐ-CPstatus2 cho phép miễn tính thuế TNCN đối với khoản lợi ích về nhà ở như điện, nước, dịch vụ kèm theo tại các công trình nhà ở của doanh nghiệp xây trong Khu công nghiệp hoặc tại địa bàn khó khăn.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014. Riêng quy định tại Điều 1 Nghị định này áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
 • Xem Văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC ngày 26/5/2015.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC ngày 21/10/2016.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 19/VBHN-BTC ngày 21/10/2016.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC ngày 4/4/2017.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 09/VBHN-BTC ngày 7/5/2018.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC ngày 7/5/2018.
 • Điều 4 Nghị định này hết hiệu lực kể từ ngày 05/12/2020, xem quy định mới tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CPstatus2 ngày 19/10/2020.
 • Xem Văn bản hợp nhất số 31/VBHN-BTC ngày 26/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Nov-2014
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 3577

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND91_01102014CP[VLO].pdf
Các bản hợp nhất thay đổi
Thay đổi lần 1: ND91_01102014CP[Rev.1, 126/2020/ND/CP, 05/12/2020].doc

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Chính sách thuế

blue-check Những lưu ý về thuế đầu năm 2023
blue-check Tổng hợp các chính sách thuế mới của năm 2022
blue-check Về chính sách ưu đãi thuế đối với DNNVV
blue-check Khẩn trương nộp giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 trước ngày 30/9
blue-check Thủ tục ân hạn nộp thuế năm 2022
blue-check TCHQ từ chối kiến nghị cho phép miễn thuế hàng NK tại chỗ để SXXK
blue-check Chính phủ giục Bộ Tài chính trình đề xuất giảm thuế, phí liên quan đến xăng dầu và tiêu dùng
blue-check Giấy đề nghị ân hạn thuế năm 2022 có thể nộp trực tuyến nhưng phải trước 1/10/2022
blue-check Chính sách thuế GTGT, thuế TNDN đối với dự án sản xuất phần mềm
blue-check Những điểm giống và khác nhau của chính sách ân hạn thuế năm 2022 so với 2021
blue-check Thuế GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2022 được ân hạn nộp thêm 4 - 6 tháng English attachment
blue-check Doanh thu từ việc mở rộng nhà xưởng chỉ để cho thuê không được hưởng ưu đãi thuế TNDN
blue-check Giải đáp về chính sách thuế đối với hàng nhập khẩu tại chỗ để SXXK
blue-check Định hướng các chính sách thuế đến năm 2030 English attachment
blue-check Nhiều Luật thuế sẽ được sửa đổi trong giai đoạn 2022 - 2025
blue-check Dự thảo chính sách ân hạn thuế năm 2022
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022
blue-check Các ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mở rộng English attachment
blue-check Sẽ có Nghị định gia hạn nộp thuế năm 2022 ngay trong tháng 3
blue-check Tổng hợp chính sách thuế từ năm 2020 - 2022 hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch