LuatVietnam

blue-check Sửa đổi một số thủ tục về cấp sổ đỏ và đăng ký biến động đất đai tại Hà Nội

Quyết định số 23/2022/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 của UBND TP. Hà Nội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 13/2017/QĐ-UBNDstatus1 ngày 31/3/2017 và bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBNDstatus1 ngày 15/10/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (4 trang)
Posted: 1/6/2022 2:57:09 PM | Latest updated: 14/7/2022 3:07:35 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5469
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà, đất trên địa bàn TP. Hà Nội, bao gồm:

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho trường hợp đang sử dụng đất mà chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất của nhà nước.

- Thủ tục cấp giấy chứng nhận cho tổ chức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở.

- Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho trường hợp nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê trả tiền hàng năm.

- Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất đối với thay đổi cho trường hợp gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao.

Ngoài ra, Quyết định này đồng thời bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBNDstatus1 ngày 15/10/2018 hướng dẫn một số thủ tục liên quan đến đất đai tại Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 9/6/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5469

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Nhà đất

blue-check Quy trình thẩm định nhu cầu giao đất, thuê đất thực hiện dự án đầu tư (tại TP. HCM)
blue-check Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được công bố để lấy ý kiến người dân từ tháng 12/2022
blue-check Hội nghị chung cư bất thường do xã/phường tổ chức không ràng buộc tỷ lệ tham dự của các chủ sở hữu
blue-check Về hạn mức sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam English attachment
blue-check Dự án nhà ở không được bán quá 10% số căn cho nước ngoài English attachment
light-check Các quyền hạn của Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai
blue-check Thay mới các thủ tục giao đất, cho thuê đất, đăng ký đất đai tại Hà Nội
blue-check Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của TP. Thủ Đức
blue-check Hướng dẫn tính kinh phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư English attachment
blue-check Không được chuyển nhượng hợp đồng thuê nhà ở English attachment
blue-check Từ 30/9/2022, UBND các quận/huyện tại Hà Nội được ủy quyền quyết định giá đất bồi thường
blue-check Tp. Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, xử phạt các sai phạm về đất đai
blue-check Các tỉnh sẽ tăng cường xử phạt hành vi gây "sốt đất"
blue-check Định hướng lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030
blue-check Ý kiến của Chính phủ về các dự án sửa đổi luật giá, đất đai, đấu thầu và HTX
blue-check Hà Nội sẽ siết chặt hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất
blue-check Sẽ tiếp tục thanh tra xử phạt vi phạm về phân lô bán nền
blue-check Một số quy định mới về trích lập và sử dụng Quỹ phát triển đất
blue-check Hệ số điều chỉnh giá đất tại TP. HCM năm 2022 (để tính bồi thường, tái định cư)
blue-check Dự thảo Luật Đất đai