LuatVietnam

blue-check Sửa đổi Quy chế thẩm định ATTP đối với hàng nông, lâm, thủy sản English attachment

Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (81 trang)
Posted: 6/1/2023 10:11:19 AM | Latest updated: 26/4/2023 4:26:07 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5621 | Vietlaw: 609
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi Thông tư 38/2018/TT-BNNPTNTstatus2 về thẩm định cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn và Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNTstatus2 về chứng nhận an toàn thực phẩm thủy sản xuất khẩu.

Thông tư có đính kèm theo các Phụ lục gồm:

- Phụ lục I. Biên bản thẩm định điều kiện ATTP đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản và cơ sở chế biến, kinh doanh muối thực phẩm.

- Phụ lục II. Đơn đề nghị thẩm định, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

- Phụ lục III. Bảng thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh ATTP.

- Phụ lục IV. Mẫu báo cáo kết quả khắc phục sai lỗi.

- Phụ lục V. Đánh giá hiệu quả của hoạt động kiểm soát vệ sinh.

- Phụ lục VI. Mẫu giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

- Phụ lục VII. Mã số áp dụng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản xuất khẩu.

- Phụ lục VIII. Danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ có yêu cầu Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thẩm định, chứng nhận ATTP thủy sản xuất khẩu.

- Phụ lục IX. Tỷ lệ lấy mẫu thẩm tra sản phẩm sản xuất từ cơ sở trong danh sách ưu tiên.

- Phụ lục X. Quy định cách ghi số chứng thư và thông báo không đạt.

- Phụ lục XI. Mẫu giấy đăng ký cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu.

- Phụ lục XII. Giấy đăng ký thẩm định chất lượng, ATTP/ kiểm dịch và cấp chứng thư lô hàng thủy sản xuất khẩu của cơ sở ngoài danh sách ưu tiên.

- Phụ lục XIII. Mẫu báo cáo kết quả điều tra nguyên nhân và thực hiện hành động khắc phục.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2023.

Thay thế Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 13/02/2017; Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 29/10/2018.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BNNPTNT ngày 23/2/2023.
Xem Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BNNPTNT ngày 23/2/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 15-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5621

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT32_30122022BNN[E].pdf

Dòng thời gian

An toàn thực phẩm

blue-check Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm thanh tra trong Tháng ATTP năm 2023 của Hà Nội
blue-check Năm 2023 sẽ tăng cường hậu kiểm đối với nhóm thực phẩm được tự công bố chất lượng
blue-check Kế hoạch hậu kiểm ATTP năm 2023 tại Hà Nội
blue-check Một số vướng mắc của TCHQ về điều kiện thông quan thực phẩm nhập khẩu
blue-check Bộ Y tế khuyến cáo đảm bảo ATTP tại các bếp ăn của doanh nghiệp, trường học, bệnh viện English attachment
blue-check Cấm sử dụng thuốc diệt côn trùng y tế trong nông nghiệp English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với cơ sở nông, lâm, thủy sản
blue-check Bộ Y tế sẽ quy trách nhiệm về ATTP cho chủ doanh nghiệp nơi có bếp ăn tập thể
blue-check Sửa đổi Quy chế thẩm định ATTP đối với hàng nông, lâm, thủy sản English attachment
blue-check Không cần xin xác nhận cho thực phẩm nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra ATTP English attachment
blue-check Quy trình mới về cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở ATTP tại TP. HCM
blue-check Nhập khẩu sản phẩm thực vật đã bao gói sẵn không cần đăng ký nước xuất khẩu English attachment
blue-check Chính phủ yêu cầu tăng cường kiểm soát việc kinh doanh, quảng cáo thực phẩm
blue-check MỘt số mặt hàng xuất khẩu vào Đài Loan phải có đơn xin đánh giá tính hệ thống
blue-check [Hà Nội] Thay mới Quy chế phân cấp quản lý ATTP
blue-check Thay mới thủ tục đăng ký bản công bố thực phẩm chức năng (tại Hà Nội)
blue-check Danh mục thực phẩm nhập khẩu được phép kiểm nghiệm tại Viện Y tế công cộng TP. HCMEnglish attachment
blue-check Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 sẽ thay Bộ Y tế kiểm định thực phẩm nhập khẩu English attachment
blue-check Thành phẩm hay nguyên liệu của thực phẩm nhập khẩu đều phải khai báo "hạn sử dụng" trên tờ khai English attachment
blue-check Hướng dẫn triển khai Tháng an toàn thực phẩm năm 2022 tại các trường học (thuộc Tp. HCM)