LuatVietnam

stop-check Sửa đổi quy định về cấp chứng thư thủy sản xuất khẩu

Thông tư số 16/2018/TT-BNNPTNTstatus1 ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48/2013/TT-BNNPTNTstatus2 và Thông tư số 02/2017/TT-BNNPTNTstatus1 (25 trang)
Posted: 29/11/2018 9:10:33 AM | Latest updated: 6/1/2023 10:21:28 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 4607
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi một số quy định liên quan đến đối tượng, thủ tục thẩm định cấp giấy chứng nhận ATTP và cấp chứng thư đối với thủy sản xuất khẩu.

Theo đó, chỉ các cơ sở xuất khẩu thủy sản sang các nước có yêu cầu lô hàng được cấp chứng thư mới phải đăng ký thẩm định ATTP và xin cấp chứng thư theo quy định tại Thông tư 48/2013/TT-BNNPTNTstatus2 và Thông tư 02/2017/TT-BNNPTNTstatus1 (khoản 1 Điều 1).

Tuy nhiên, những cơ sở xuất khẩu thủy sản sau đây phải đăng ký thẩm định định kỳ điều kiện ATTP: có bổ sung thị trường xuất khẩu; sửa chữa, nâng cấp điều kiện bảo đảm ATTP (khoản 4 Điều 2).

Về Danh sách các nước có yêu cầu chứng thư đối với thủy sản xuất khẩu, bổ sung thêm 3 nước mới gồm: Úc, Panama và Montenegro (Phụ lục VIIA).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/12/2018.

Ghi chú về hiệu lực
  • Xem Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNNPTNT ngày 23/5/2019.
  • Hết hiệu lực kể từ ngày 15/02/2023, thay thế bằng Thông tư số 32/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 13-Dec-2018
Hết hiệu lực 15-Feb-2023
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 4607
Văn bản thay thế

follow 32/2022/TT-BNNPTNT - Sửa đổi Quy chế thẩm định ATTP đối với hàng nông, lâm, thủy sản

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thủy hải sản

blue-check Danh sách 76 khu neo đậu tránh trú bão dành cho tàu cá năm 2023
blue-check Lộ trình chuyển đổi một số tàu cá ảnh hưởng đến nguồn lợi thủy sản
blue-check Xin cấp Giấy chứng nhận thủy sản khai thác cho cá cờ Ấn Độ phải khai theo tên mới
blue-check Các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp từ năm 2023
blue-check Khuyến cáo các việc cần làm đối với doanh nghiệp xuất khẩu cá da trơn để đón đoàn thanh tra của Hoa Kỳ
blue-check Quy trình thủ tục đăng ký xuất khẩu Tổ yến sang Trung Quốc
blue-check Đính chính các mẫu chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác
blue-check Từ 16/12/2022, chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu sẽ kiểm soát chặt hơn
blue-check Doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sang Ấn Độ phải đăng ký trước 15/12/2022
blue-check Các trường hợp lực lượng Kiểm ngư được kiểm soát tàu cá English attachment
blue-check Sẽ mở đợt cao điểm kiểm tra tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp trong tháng 9, 10/2022
blue-check Các khuyến cáo dành cho doanh nghiệp thủy sản trước đợt kiểm tra của EU vào tháng 11/2022
blue-check Đề án tăng cường phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp English attachment
blue-check 04 loài thủy sản xuất khẩu sang Nhật Bản từ 1/12/2022 phải có giấy xác nhận nguồn gốc
blue-check Thay mới thủ tục kiểm dịch thủy sản xuất nhập khẩu
blue-check Bổ sung nhiều trường hợp miễn kiểm dịch thủy sản nhập khẩu English attachment
blue-check Từ 8/7/2022, Trung Quốc sẽ kiểm tra trực tuyến doanh nghiệp có thủy sản nhiễm SARS-CoV-2
blue-check Chất xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản phải kiểm tra chất lượng trước thông quan
blue-check Sửa đổi thủ tục chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản (tại TP. HCM)
blue-check Chưa thay đổi quy định về ghi nhãn đối với thủy sản nhập khẩu dạng hàng xá English attachment