LuatVietnam

blue-check Sửa đổi quy định về ghi nhãn và công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi English attachment

Thông tư số 31/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNTstatus2 ngày 28/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi (11 trang)
Posted: 6/1/2023 10:19:40 AM | Latest updated: 2/2/2023 1:56:52 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5621 | Vietlaw: 600
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định sau đây của Thông tư 21/2019/TT-BNNPTNTstatus2 về thức ăn chăn nuôi:

- Ghi nhãn đối với thức ăn chăn nuôi có chứa thuốc thú y;

- Yêu cầu thể hiện dấu hợp quy trên nhãn thức ăn chăn nuôi;

- Nghĩa vụ báo cáo tình hình hoạt động của cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi;

- Các chỉ tiêu chất lượng phải công bố đối với thức ăn chăn nuôi (Phụ lục I);

- Nội dung thể hiện trên nhãn sản phẩm thức ăn chăn nuôi (Phụ lục II);

- Nội dung thể hiện trong tài liệu kèm theo thức ăn chăn nuôi (Phụ lục III);

- Biểu mẫu báo cáo tình hình sản xuất thức ăn chăn nuôi (Phụ lục IV);

- Biểu mẫu báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát chất lượng thức ăn chăn nuôi (Phụ lục IVa).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/2/2023.

Đối với nhãn sản phẩm thức ăn chăn nuôi chứa thuốc thú y đã in trước ngày Thông tư này có hiệu lực nếu chưa đáp ứng quy định mới về ghi nhãn tại Thông tư này thì chỉ được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5621

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT31_30122022BNN[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thức ăn chăn nuôi

blue-check Sửa đổi quy định về ghi nhãn và công bố chất lượng thức ăn chăn nuôi English attachment
blue-check Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi mã HS 2308.00.00 chỉ phải kiểm dịch, miễn kiểm tra chất lượng
blue-check Thay mới thủ tục cấp phép sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Hà Nội
blue-check Sẽ tăng cường thanh tra xử phạt cơ sở buôn bán thuốc thú y không rõ nguồn gốc
blue-check Từ 13/7/2022, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi phải nộp giấy chứng nhận hợp quy English attachment
blue-check Bổ sung nhiều quy định mới trong lĩnh vực chăn nuôi English attachment
blue-check Lưu ý về phân loại Máy ép viên dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi
blue-check Bộ Nông nghiệp yêu cầu cho ưu tiên lưu thông các xe chở giống, thức ăn chăn nuôi
blue-check Công bố Quy chuẩn thức ăn chăn nuôi (bản sửa đổi 2021) English attachment
blue-check Động vật hoang dã có nguồn gốc gây nuôi cũng bị dừng nhập khẩu
blue-check Thức ăn chăn nuôi nhập thương mại có được miễn thuế GTGT?
blue-check Cơ sở thương mại khi nhập khẩu TACN vẫn phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng
blue-check Thức ăn chăn nuôi không đạt chuẩn phải chịu thuế GTGT 10%
blue-check Từ 21/12/2020, miễn nộp giấy kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu TACN
blue-check Nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi để kinh doanh không được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Sản phẩm chăn nuôi đã chế biến không được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Thức ăn chăn nuôi sử dụng tiền chất có bắt buộc tuân thủ quy định về hóa chất?
blue-check Dừng nhập khẩu động vật hoang dã bất kể còn sống hay đã chết
blue-check Trước 1/7/2021, sẽ không kiểm tra Salmonella, Asen, Cadimi, Chì và Thủy ngân trong thức ăn thủy sản
blue-check Mặt hàng ngô hạt không còn được miễn thuế nhập khẩu từ 8/3/2010 English attachment