LuatVietnam

light-check Sửa đổi quy định về kinh doanh bán hàng đa cấp English attachment

Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (32 trang)
Posted: 4/5/2023 7:35:00 AM | Latest updated: 12/5/2023 1:52:15 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5695 | Vietlaw: 611
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CPstatus2 liên quan đến điều kiện kinh doanh và trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Theo đó, doanh nghiệp bán hàng theo phương thức đa cấp phải được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (sửa đổi tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này).

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp có nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên hoặc cổ đông thì tất cả các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đó phải có thời gian hoạt động bán hàng đa cấp trong thực tế tối thiểu là 03 năm liên tục ở một nước, vùng lãnh thổ trên thế giới (bổ sung tại khoản 4 Điều 1).

Về người tham gia bán hàng đa cấp, Nghị định yêu cầu phải là cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và cư trú tại Việt Nam (sửa đổi tại khoản 22 Điều 1).

Về trách nhiệm của doanh nghiệp bán hàng đa cấp, Nghị định đã bổ sung quy định nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh, tên, thư tín của các cơ sở y tế, bác sỹ, dược sỹ, thư cảm ơn, lời cảm ơn của người bệnh, bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế để thông tin về sản phẩm bán hàng đa cấp (khoản 30 Điều 1).

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp còn phải đảm bảo tối thiểu 20% doanh thu bán hàng đa cấp trong một năm tài chính là doanh thu từ khách hàng không phải là người tham gia bán hàng đa cấp của doanh nghiệp đó (khoản 29 Điều 1).

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/6/2023

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Jun-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5695

Tệp đính kèm

enflag pdficon ND18_28042023CP[E].pdf

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Đăng ký kinh doanh

light-check Sửa đổi quy định về kinh doanh bán hàng đa cấp English attachment
light-check Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng English attachment
blue-check Không bắt buộc cập nhật CCCD của người đại diện pháp luật trên giấy phép kinh doanh English attachment
blue-check Cá nhân đăng ký hành nghề dịch vụ lưu trữ không cần nộp hộ khẩu
blue-check Yêu cầu về giấy tờ khi đăng ký hộ kinh doanh tại Tp, HCM từ 10/1/2023
blue-check Thay mới 87 quy trình đăng ký doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh tại Hà Nội
blue-check Danh mục TTHC về đấu thầu và đăng ký kinh doanh được tích hợp lên Cổng dịch vụ công năm 2022
blue-check Bộ KH&ĐT yêu cầu dừng đăng ký hợp tác xã theo quy trình giấy
blue-check Bán hàng rong được miễn đăng ký kinh doanh
blue-check Về việc miễn phí công bố thành lập đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội
blue-check Chưa có hướng dẫn cho việc HTX đăng ký hoạt động lại trước hạn ngừng kinh doanh English attachment
blue-check Giải thích về chức năng đánh "dấu tích xanh" trên Hệ thống ĐKKD
blue-check [TP.HCM] Thay mới một số thủ tục đăng ký doanh nghiệp từ 10/1/2022
blue-check 18 thủ tục mới ban hành và sửa đổi về đăng ký kinh doanh
blue-check Phòng ĐKKD giữ thẩm quyền từ chối hoặc chấp thuận tên doanh nghiệp English attachment
blue-check Đăng ký tạm ngừng kinh doanh qua mạng có được nộp hồ sơ dạng hình ảnh?
blue-check Từ 3/9/2021, TP. HCM giảm 50% lệ phí đăng ký kinh doanh và cấp giấy phép lao động
blue-check Doanh nghiệp thành lập mới tại Hà Nội được hỗ trợ gói 500 HĐĐT
blue-check Trường hợp nào doanh nghiệp FDI được miễn đăng ký dự án đầu tư? English attachment
blue-check Có thể sẽ bỏ yêu cầu khai số điện thoại khi đăng ký doanh nghiệp