LuatVietnam

light-check Sửa đổi quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, bảo vệ biên giới

Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 6/6/2022 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (75 trang)
Posted: 7/6/2022 2:25:41 PM | Latest updated: 8/6/2022 2:47:47 PM (GMT+7)
LuatVietnam

Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định xử phạt hành chính tại các Nghị định sau:

1. Nghị định 120/2013/NĐ-CPstatus2 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ và bảo vệ công trình quốc phòng.

2. Nghị định 96/2020/NĐ-CPstatus2 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ biên giới quốc gia.

3. Nghị định 162/2013/NĐ-CPstatus2 (đã sửa đổi tại Nghị định 23/2017/NĐ-CP) về xử phạt hành chính trong lĩnh vực biển.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/7/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 22-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Tệp đính kèm
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Vi phạm hành chính