LuatVietnam

blue-check Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa thuộc EVFTA English attachment

Thông tư số 41/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 của Bộ Công thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2020/TT-BCTstatus2 ngày 15/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (2 trang)
Posted: 6/1/2023 8:21:40 AM | Latest updated: 30/1/2023 9:34:58 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5621 | Vietlaw: 596
LuatVietnam

Thông tư này bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số từ, cụm từ của Phụ lục II (Quy tắc cụ thể mặt hàng trong Hiệp định EVFTA) tại điểm b khoản 1 Điều 4 Thông tư số 11/2020/TT-BCTstatus2 như sau:

1. Thay thế cụm từ "hoặc kéo từ sợi filament nhân tạo" bằng cụm từ "hoặc đùn thành sợi filament nhân tạo" tại cột thứ 3 - Công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 5309 đến 5311.

2. Bỏ ghi chú (footnote) số 3 tại cột thứ 3 công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 5907 như sau: "Dệt vải rồi nhuộm hoặc phủ xơ vụn... với điều kiện trị giá của vải chưa in được sử dụng không vượt quá 47,5% giá xuất xưởng của sản phẩm".

3. Bổ sung ghi chú (footnote) số 5 tại cột thứ 3 - Công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 62136214 có mô tả hàng hóa "- đã thêu; và" như sau: "... Sản xuất từ vải chưa thêu, với điều kiện trị giá của phần vải chưa thêu được sử dụng không vượt quá 40% giá xuất xưởng của sản phẩm:5 hoặc...".

4. Thay thế cụm từ "...ngòi bút và bi ngòi cùng Phân nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng" bằng cụm từ "...ngòi bút và bi ngòi cùng Nhóm với sản phẩm có thể được sử dụng" tại cột thứ 3 - Công đoạn gia công hoặc chế biến của Nhóm HS 9608.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2023 và bãi bỏ Quyết định số 1949/QĐ-BCTstatus1 ngày 24/7/2020.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 20-Feb-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5621

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT41_30122022BCT[E].pdf

Dòng thời gian

Chứng nhận xuất xứ (C/O)

blue-check Danh sách ngày nghỉ lễ năm 2023 của Hàn Quốc dùng để xét tính hợp lệ của C/O cấp sau English attachment
blue-check Từ 1/5/2023, C/O RCEP của Trung Quốc được cấp theo mẫu mới English attachment
blue-check C/O mẫu D cấp từ 1/4/2023 phải khai báo theo mã HS 2022 English attachment
blue-check Quy định về thời điểm nộp C/O trong giai đoạn dịch bệnh vẫn còn hiệu lực English attachment
blue-check Hàng nhập khẩu từ Chile chỉ sử dụng chứng từ tự chứng nhận xuất xứ, không cấp C/O English attachment
blue-check Thay mới Quy tắc cụ thể mặt hàng áp dụng cho C/O Form D
blue-check C/O mẫu B vẫn đang được cấp theo mã HS Phiên bản 2017 English attachment
blue-check Thông báo các mẫu chữ ký, con dấu mới của cơ quan cấp C/O mẫu AK, KV English attachment
blue-check Tăng cường xác minh xuất xứ đối với đường mía nhập khẩu từ Indonesia và Malaysia
blue-check Sai sót về cách tính thời hạn cấp sau của C/O mẫu E vẫn được chấp nhận English attachment
blue-check Sửa đổi Quy tắc xuất xứ hàng hóa thuộc EVFTA English attachment
blue-check Công bố thủ tục sửa đổi về cấp C/O ưu đãi mẫu AJ
blue-check Mô tả hàng hóa trên C/O khác tờ khai hải quan có được chấp nhận? English attachment
blue-check Quy chế cấp C/O Form AJ từ 1/3/2023 English attachment
blue-check Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam sẽ tiếp nhận đăng ký mã số REX từ 1/1/2023 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp C/O mẫu RCEP
blue-check Quy tắc xuất xứ hàng hóa theo Hiệp định RCEP
blue-check Chấp nhận C/O Form D điện tử cấp khác thể thức so với mẫu mới English attachment
blue-check Hải quan sẽ tăng cường xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu, xuất xứ English attachment
blue-check Yêu cầu đối với C/O Form D có hóa đơn bên thứ ba English attachment