LuatVietnam

light-check Sửa đổi quy trình, biểu mẫu về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa English attachment

Thông tư số 01/2022/TT-BVHTTDL ngày 31/5/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BVHTTDLstatus2 ngày 23/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hồ sơ, các mẫu văn bản thực hiện giám định tư pháp; áp dụng quy chuẩn chuyên môn cho hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định của văn phòng giám định tư pháp về di vật, cổ vật, quyền tác giả, quyền liên quan (7 trang)
Posted: 1/6/2022 7:45:56 AM | Latest updated: 27/6/2022 2:20:47 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5467 | Vietlaw: 567
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi quy trình, biểu mẫu về giám định tư pháp trong lĩnh vực văn hóa (gồm: giám định tư pháp về quyền tác giả; giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật và giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa khác).

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/7/2022.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này
Văn bản phụ thuộc
Không tìm thấy
Văn bản xử phạt
Không xác định
Thông tin
Hiệu lực 20-Jul-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5467
Tệp đính kèm
enflag pdficon TT01-31052022BVHTTDL[EN].pdf
Dòng thời gian
Không có dữ liệu

Văn hóa - Thể thao