LuatVietnam

blue-check Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài English attachment

Thông tư số 08/2022/TT-BGTVT ngày 16/6/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải (4 trang)
Posted: 17/6/2022 7:20:20 AM | Latest updated: 29/7/2022 3:07:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5478 | Vietlaw: 570
LuatVietnam

Thông tư sửa đổi, bổ sung về hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép vận tải thủy từ bờ ra đảo quy định tại Thông tư 16/2013/TT-BGTVTstatus2 và hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài quy định tại Thông tư 50/2016/TT-BGTVTstatus2 .

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/6/2022 và bãi bỏ Thông tư số 48/2018/TT-BGTVTstatus1 ngày 31/8/2018.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 29/VBHN-BGTVT ngày 30/6/2022.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 16-Jun-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5478

Tệp đính kèm

enflag pdficon TT08-16062022BGTVT[EN].pdf

Lược đồ

Không có dữ liệu

Dòng thời gian

Vận tải biển

blue-check Cắt giảm nhiều khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực vận tải từ 1/10/2022
light-check Thay mới mẫu giấy chứng nhận đăng kiểm tàu biển và tàu thủy nội địa English attachment
blue-check Quy định mới về bảo trì công trình hàng hải
blue-check Danh mục mới về cảng biển Việt Nam
blue-check Mức phí sử dụng hạ tầng cảng biển tại TP. HCM kể từ 1/8/2022 English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép vận tải nội địa cho tàu biển nước ngoài từ 16/6/2022
blue-check Mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM sẽ được sửa đổi trong tháng 7/2022 English attachment
blue-check Sắp sửa mức thu phí hạ tầng cảng biển tại TP. HCM
blue-check Danh mục 10 cảng cạn (ICD) tại Việt Nam English attachment
blue-check Các trường hợp XNK qua cảng biển TP. HCM phải nộp phí hạ tầng từ 1/4/2022 English attachment
blue-check Hàng xuất/nhập khẩu qua cảng biển TP. HCM sẽ phải nộp phí hạ tầng kể từ 1/4/2022
blue-check [TP. HCM] Hàng đóng ghép chung container vẫn phải tính nộp riêng phí hạ tầng cảng biển
blue-check Tp. Hà Nội sẽ xây dựng 2 ICD và 1 cảng container quốc tế
blue-check TP. HCM sẽ chính thức vận hành hệ thống thu phí hạ tầng cảng biển từ 1/4/2022
blue-check Trả phí hoa hồng môi giới vận tải quốc tế phải nộp thuế nhà thầu English attachment
blue-check Dịch vụ hàng hải loại nào được hưởng thuế GTGT 0%?
blue-check Thủ tục hải quan đối với tàu biển xuất/nhập cảnh tại TP. HCM từ 14/12/2021
blue-check Khoản phụ thu kèm theo giá cước vận tải quốc tế được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Chính sách miễn phí neo đậu tàu thuyền chờ kiểm soát dịch được áp dụng từ 27/8/2021