LuatVietnam

red-check Sửa đổi thủ tục cấp phép sản xuất, buôn bán phân bón

Quyết định số 174/QĐ-BNN-BVTVstatus2 ngày 9/1/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật và trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (50 trang)
Posted: 11/1/2023 7:58:28 AM | Latest updated: 30/1/2023 1:58:42 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5624
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn các thủ tục sửa đổi về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón và xuất nhập khẩu giống cây trồng được quy định tại Nghị định 130/2022/NĐ-CP .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các nội dung công bố đối với 04 thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 4756/QĐ-BNN-BVTVstatus2 ngày 12/12/2019; Các nội dung công bố đối với 03 thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 151/QĐ-BNN-TTstatus2 ngày 09/01/2020.

Ghi chú về sửa đổi, bổ sung
Xem thêm phần sửa đổi mã số hồ sơ của 04 thủ tục hành chính tại phần I Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này tại Quyết định số 373/QĐ-BNN-BVTV ngày 19/1/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

light-check 373/QĐ-BNN-BVTVSửa đổi thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 9-Jan-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5624

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Phân bón

blue-check Cắt giảm hồ sơ xin giấy phép sản xuất, buôn bán phân bón và XNK giống cây trồng
blue-check Những thay đổi của phần mềm mới về cấp giấy phép nhập khẩu phân bón
blue-check Các nội dung được nâng cấp từ 1/11/2022 của phần mềm cấp giấy phép nhập khẩu phân bón
blue-check Phần mềm cấp giấy phép nhập khẩu phân bón trên Cổng quốc gia được nâng cấp từ 1/11/2022
blue-check Bỏ đánh thuế tự vệ phân bón nhập khẩu kể từ 7/9/2022
blue-check Sẽ nhận hồ sơ đề nghị rà soát thuế tự vệ đối với phân bón đến 19/11/2021
blue-check Từ 20/9/2021, miễn nộp giấy chứng nhận chất lượng khi nhập khẩu phân bón
blue-check Có thể ủy quyền nhập khẩu phân bón cho nhiều bên English attachment
blue-check Phân bón được hưởng thuế XK 0% English attachment
blue-check "Máy sản xuất phân bón" không được miễn thuế GTGT English attachment
blue-check Phân bón nhập khẩu tiếp tục bị đánh thuế tự vệ đến 6/9/2022
blue-check Buôn bán phân bón tự sản xuất được miễn xin giấy phép
blue-check Rà soát cuối kỳ việc đánh thuế tự vệ phân bón nhập khẩu
blue-check Phân bón nhập khẩu từ Jordan và Morocco không còn được miễn thuế tự vệ English attachment
blue-check Công ty FCC bị tạm ngừng ủy quyền kiểm tra chất lượng phân bón English attachment
blue-check Bác kiến nghị bỏ yêu cầu công bố hợp quy phân bón
blue-check Nhập khẩu chất Diammonium Phosphate làm phân bón có phải xin phép? English attachment
blue-check Nhập khẩu phân bón được miễn nộp thuế GTGT English attachment
blue-check Phân bón nhập khẩu tạm thời vẫn kiểm tra chất lượng theo quy định cũ
blue-check Phân bón nhập khẩu sẽ bị kiểm tra thực tế để tránh gian lận thuế tự vệ