LuatVietnam

blue-check Sửa đổi thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Quyết định số 1303/QĐ-BNN-TCLN ngày 13/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (18 trang)
Posted: 14/4/2022 7:29:55 AM | Latest updated: 14/4/2022 1:35:37 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5433
LuatVietnam

Quyết định công bố kèm hướng dẫn thủ tục Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ được sửa đổi căn cứ theo quy định tại Thông tư số 21/2021/TT-BNNPTNT .

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2022.

Bãi bỏ thủ tục hành chính tại số thứ tự 2 Mục B Phần I và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính này tại Phần II Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 4044/QĐ-BNN-TCLNstatus2 ngày 14/10/2020; Điểm b khoản 2 Điều 2 Quyết định số 1766/QĐ-BNN-TCLNstatus2 ngày 26/4/2021.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-May-2022
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5433

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Lâm nghiệp

blue-check Thủ tục xin phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện dự án
blue-check Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam tính đến 30/6/2022 English attachment
blue-check Thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ tại TP. HCM kể từ 23/6/2022
blue-check Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu bắt buộc phải có chữ ký và con dấu của chủ hàng English attachment
blue-check Sửa đổi thủ tục phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ
blue-check Thay mới một số thủ tục cấp giấy phép để xuất/nhập khẩu gỗ
blue-check Quy trình đăng ký phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ English attachment
blue-check Thủ tục cấp giấy phép CITES từ 30/11/2021
blue-check Chính sách hỗ trợ thu nhập đợt dịch thứ 4 tại TP. HCM
blue-check Khuyến cáo cần biết khi kê khai mã HS và trị giá đối với gỗ ván xuất khẩu
blue-check Gỗ nhập khẩu vào Việt Nam có bắt buộc xuất trình giấy phép xuất khẩu ?
blue-check Hướng dẫn khai báo xuất xứ đối với gỗ nhập khẩu
blue-check Các quy định cần tham khảo khi kinh doanh TN-TX gỗ English attachment
blue-check Trường hợp nào gỗ nhập khẩu phải nộp bảng kê khai nguồn gốc?
blue-check Xuất khẩu dăm gỗ vẫn phải nộp thuế theo mức 2%
blue-check Hướng dẫn kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu khi không có Giấy phép FLEGT English attachment
blue-check Bộ Tài chính bác kiến nghị giảm thuế xuất khẩu dăm gỗ về 0%
blue-check Một số lưu ý khi nhập khẩu gỗ vào Việt Nam English attachment
blue-check Bảng tổng hợp Hỏi - Đáp về cấp giấy phép FLEGT cho gỗ xuất nhập khẩu
blue-check Tháo gỡ khó khăn về hồ sơ nhập khẩu gỗ theo quy định mới