LuatVietnam

blue-check Sửa đổi thủ tục tham gia BHXH và xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH

Quyết định số 490/QĐ-BHXH ngày 28/3/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXHstatus2 và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 505/QĐ-BHXHstatus2 ngày 27/3/2020 (19 trang)
Posted: 6/4/2023 12:34:32 PM | Latest updated: 6/6/2023 12:17:23 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5678
LuatVietnam

Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN ban hành kèm Quyết định số 595/QĐ-BHXHstatus2 ngày 14/4/2017 và Quyết định số 505/QĐ-BHXHstatus2 ngày 27/3/2020, cụ thể về:

- Phương thức đóng BHTN quy định tại Điều 16.

- Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình quy định tại Điều 17.

- Thủ tục, biểu mẫu đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN quy định tại Điều 31.

- Trách nhiệm đăng ký tham gia BHXH cho người lao động của doanh nghiệp quy định tại Điều 32.

- Các biện pháp đôn đốc, xử lý đối với doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH quy định tại Điều 36.

- Các mẫu giấy tờ làm căn cứ để cấp lại, ghi, điều chỉnh thẻ BHYT quy định tại Phụ lục 03.

- Biểu mẫu về đăng ký, cấp sổ BHXH, BHYT ban hành kèm Quyết định số 595/QĐ-BHXHstatus2 .

Theo sửa đổi tại khoản 8 Điều 2 Quyết định này, sau khi nhận Mẫu TK1-TS của người lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm lập hồ sơ, bao gồm: Mẫu TK3-TS, Mẫu D02-LT; kèm theo bản sao văn bản của cơ quan thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh thông tin của doanh nghiệp, hồ sơ của người lao động; gửi bản giấy cho cơ quan BHXH hoặc gửi trực tuyến chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày ký HĐLĐ, Quyết định tuyển dụng.

Trường hợp doanh nghiệp chậm đóng BHXH trên 02 tháng, cán bộ Phòng/Tổ Quản lý Thu - Sổ, Thẻ sẽ gửi thông báo đôn đốc 10 ngày một lần và nếu sau 2 lần gửi văn bản đôn đốc vẫn chưa đóng, doanh nghiệp sẽ bị đưa vào Danh sách thanh tra đột xuất (khoản 9 Điều 2).

Ngoài ra, nếu cơ quan BHXH phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu hoặc cố tình vi phạm như trốn đóng BHXH, đóng không đúng tiền lương, đã thu tiền của người lao động nhưng không đóng, đóng không kịp thời, khai man, giả mạo hồ sơ thì cũng sẽ đề xuất thanh tra chuyên ngành đột xuất để xử lý hoặc chuyển sang cơ quan hình sự.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2023.

Bãi bỏ Quyết định số 1188/QĐ-BHXHstatus1 ngày 24/5/2022.

Ghi chú
Xem Văn bản hợp nhất số 922/VBHN-BHXH ngày 5/4/2023.
Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

blue-check 1952/BHXH-TSTMức lương và các khoản đóng BHXH năm 2023
blue-check 922/VBHN-BHXH[Hợp nhất] - Quy trình đóng và hưởng BHXH

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực 1-Apr-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5678

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Bảo hiểm xã hội

blue-check Nghiêm cấm việc cấp khống giấy nghỉ ốm để trục lợi tiền BHXH
blue-check Sửa đổi các thủ tục khám giám định để hưởng chế độ BHXH
blue-check BHXH sẽ truy đòi những ngày nghỉ ốm đã được công ty trả lương English attachment
blue-check Mức lương và các khoản đóng BHXH năm 2023
blue-check Bổ sung Hợp đồng nguyên tắc áp dụng với Đại lý thu BHXH
blue-check Quy trình ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp thất nghiệp tại TP. HCM từ 14/4/2023
blue-check Quy trình hưởng trợ cấp một lần để đi định cư nước ngoài (áp dụng tại TP. HCM từ 10/4/2023)
blue-check Thủ tục "Truy lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã chết" (áp dụng từ 4/4/2023)
blue-check Thay mới mẫu Giấy đề nghị nhận thay lương hưu cho người thân đã mất
blue-check Thủ tục điều chỉnh thông tin BHXH không chính chủ (áp dụng từ 31/3/2023)
blue-check Sửa đổi thủ tục tham gia BHXH và xử lý doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng BHXH
blue-check BHXH Tp. HCM sửa đổi 2 quy trình về điều chỉnh thông tin nhân thân của người đang hưởng lương hưu
blue-check Thủ tục hưởng BHXH một lần từ 15/2/2023 dành cho người bệnh hiểm nghèo
blue-check Dự kiến tăng lương hưu thêm 12,5% kể từ 1/7/2023
blue-check Các hình thức tra cứu thông tin BHXH thay cho tin nhắn kể từ 3/2/2023 English attachment
blue-check [Dự thảo] Luật Bảo hiểm xã hội 2024
blue-check Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 trong lĩnh vực BHXH
blue-check Năm 2023, BHXH sẽ thanh tra đột xuất các doanh nghiệp chậm đóng từ 3 tháng trở lên
blue-check Các sửa đổi cần lưu ý về hồ sơ hưởng BHXH từ 15/2/2023
blue-check Thủ tục đăng ký trực tuyến tham gia BHXH tự nguyện