LuatVietnam

blue-check Suất vốn xây dựng có được sử dụng để tính toán giá đất?

Công văn số 3267/BXD-KTXD ngày 25/7/2023 của Bộ Xây dựng về việc xác định giá đất cụ thể của các dự án được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất chủ yếu (2 trang)
Posted: 25/8/2023 10:46:34 AM | Latest updated: 28/8/2023 8:43:07 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5775
LuatVietnam

Theo Bộ Xây dựng, hiện nay pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (cụ thể là Nghị định số 10/2021/NĐ-CPstatus2 ) chỉ quy định việc sử dụng "suất vốn đầu tư xây dựng" để làm căn cứ xác định sơ bộ tổng mức đầu tư và tổng mức đầu tư xây dựng ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư; không có quy định việc sử dụng "suất vốn xây dựng" để tính toán chi phí phát triển trong phương pháp thặng dư để xác định giá đất.

Trường hợp pháp luật về đất đai có quy định được sử dụng "suất vốn xây dựng" để xác định giá đất cụ thể thì căn cứ các hướng dẫn của pháp luật về đất đai để thực hiện.

Tuy nhiên, cần lưu ý, khi sử dụng "suất vốn xây dựng" thì phải căn cứ tiêu chuẩn thiết kế, kết cấu, giải pháp kỹ thuật, địa điểm, thời gian thực hiện dự án,... để thực hiện điều chỉnh, quy đổi suất vốn theo thuyết minh hướng dẫn sử dụng kèm theo Quyết định công bố suất vốn đó.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5775

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Lược đồ

Suất vốn đầu tưCập nhật đến: 25-Jul-2023

Dòng thời gian

Không có dữ liệu