LuatVietnam

blue-check Tài liệu hướng dẫn cá nhân trực tiếp khai thuế

Hướng dẫn khai thuế TNCN đối với cá nhân khai trực tiếp với cơ quan thuế (mẫu số 02/KK-TNCN) (5 trang)
Posted: 3/4/2023 12:40:18 PM | Latest updated: 4/4/2023 11:24:02 AM (GMT+7) | LuatVietnam: 5671
LuatVietnam

Tài liệu này hướng dẫn về các trường hợp cá nhân phải trực tiếp khai thuế (mục I); hồ sơ khai thuế (mục II); thời hạn nộp hồ sơ khai thuế (mục III); địa điểm nộp hồ sơ khai thuế và cách lập tờ khai thuế mẫu số 02/KK-TNCN (mục V).

Theo quy định tại điểm a.2 khoản 3 Điều 19 Thông tư 80/2021/TT-BTCstatus2 , cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công phải trực tiếp khai thuế trong các trường hợp:

- Cá nhân cư trú/không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức Quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế;

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài;

- Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận tại nước ngoài;

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công do nhận cổ phiếu thưởng khi chuyển nhượng.

Kỳ khai thuế theo tháng hoặc quý (điểm a khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 ).

Hồ sơ khai thuế bao gồm tờ khai mẫu số 02/KK-TNCN và hồ sơ đăng ký người phụ thuộc (nếu đăng ký người phụ thuộc lần đầu hoặc có thay đổi thông tin đăng ký người phụ thuộc).

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5671

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Thuế Thu nhập cá nhân

blue-check Trả thưởng cho người chơi gameshow phải khấu trừ thuế phần giải thưởng vượt 10 triệu đồng
blue-check Tặng quà loại nào cho nhân viên phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Trúng giải thưởng do Công ty tổ chức có phải nộp thuế TNCN?
blue-check Hướng dẫn khai thuế TNCN từ thừa kế, quà tặng
blue-check Hướng dẫn khai thuế TNCN khi phát sinh thu nhập từ nước ngoài
blue-check Khen thưởng người lao động lập thành tích xuất sắc phải khấu trừ thuế
blue-check Tài liệu hướng dẫn cá nhân trực tiếp khai thuế
blue-check Các lưu ý về thuế TNCN khi thuê cá nhân quảng cáo sản phẩm
blue-check Chi thưởng cho cộng tác viên có phải khấu trừ thuế TNCN?
blue-check Cách xác định thuế TNCN phân bổ cho chi nhánh, địa điểm kinh doanh ngoài tỉnh
blue-check Lưu ý về thuế TNCN khi chi hỗ trợ, tặng quà, phát thưởng cho nhân viên
blue-check Cần biết về chứng từ khấu trừ thuế điện tử
blue-check Tặng quà cho nhân viên phải xuất hóa đơn và tính thuế TNCN
blue-check Trả lương cho nhân viên chi nhánh ngoài tỉnh, công ty mẹ khai nộp thuế TNCN như thế nào?
blue-check Số thuế TNCN khai thiếu sẽ phải nộp phạt 20% English attachment
blue-check Chi nhánh có phải phân bổ thuế TNCN nếu trực tiếp trả lương cho các địa điểm kinh doanh?
blue-check Chính thức miễn nộp tờ khai thuế TNCN của tháng/quý không chi trả thu nhập
blue-check Trực tiếp nhận lương từ nước ngoài phải tự khai, tự nộp thuế TNCN English attachment
blue-check Các trường hợp tặng quà cho nhân viên phải tính thuế TNCN English attachment
blue-check Trả phí dịch vụ cho cá nhân phải khấu trừ 10% thuế