LuatVietnam

blue-check Tài liệu hướng dẫn chọn nơi quyết toán thuế (dành cho cá nhân)

Hướng dẫn của Cục Thuế TP. Hà Nội về địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trường hợp cá nhân trực tiếp QTT với cơ quan thuế (2 trang)
Posted: 27/3/2023 7:55:08 AM | Latest updated: 27/3/2023 2:33:45 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5665
LuatVietnam

Tài liệu này nhằm giúp cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế lựa chọn đúng địa điểm nộp hồ sơ quyết toán theo quy định tại Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CPstatus2 .

Theo đó, nếu cá nhân chỉ phát sinh tiền lương, tiền công tại một nơi và thuộc diện tự khai thuế trong năm thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế nơi cá nhân đã trực tiếp khai thuế.

Nếu cá nhân phát sinh tiền lương, tiền công tại nhiều nơi bao gồm cả trường hợp vừa có thu nhập thuộc diện khai trực tiếp, vừa có thu nhập do tổ chức chi trả khấu trừ thuế thì khai quyết toán tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất. Nếu không xác định được nguồn thu nhập lớn nhất trong năm thì được lựa chọn quyết toán tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả hoặc nơi cá nhân cư trú.

Nếu cá nhân phát sinh tiền lương, tiền công tại nhiều nơi và đều được tổ chức chi trả khấu trừ thuế tại nguồn thì chọn nộp hồ sơ quyết toán tại nơi đã tính giảm trừ gia cảnh.

Nếu cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh thì nộp hồ sơ quyết toán tại cơ quan thuế quản lý tổ chức trả thu nhập cuối cùng.

Các trường hợp sau đây, hồ sơ quyết toán được nộp tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú:

- Cá nhân có thay đổi nơi làm việc nhưng tại tổ chức trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh;

- Cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh ở bất cứ tổ chức chi trả thu nhập nào;

- Cá nhân không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng, hoặc ký hợp đồng dịch vụ có thu nhập tại một nơi hoặc nhiều nơi đã bị khấu trừ 10% thuế;

- Cá nhân trong năm có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi hoặc nhiều nơi nhưng tại thời điểm quyết toán không làm việc tại bất kỳ nơi nào.

Nếu cá nhân có hồ sơ đề nghị giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì nơi nộp hồ sơ quyết toán chính là cơ quan thuế nơi cá nhân nộp hồ sơ giảm thuế.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Văn bản phụ thuộc

Văn bản xử phạt

Không xác định

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5665

Tệp đính kèm

Dòng thời gian

Không có dữ liệu

Quyết toán thuế

blue-check Các lưu ý khi cá nhân khai quyết toán thuế 2022 trực tuyến
blue-check Hướng dẫn cách ghi tờ khai quyết toán thuế TNCN (dành cho cá nhân tự quyết toán)
blue-check Những lưu ý đối với cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Những giải đáp cần biết về quyết toán thuế TNDN 2022
blue-check Những lưu ý khi lập tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022 (dành cho cá nhân)
blue-check Tài liệu hướng dẫn chọn nơi quyết toán thuế (dành cho cá nhân)
blue-check Những giấy tờ cần thiết để quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Các trường hợp miễn khai quyết toán thuế năm 2022 đối với cá nhân
blue-check Các trường hợp người lao động được ủy quyền quyết toán thuế TNCN
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Những cá nhân phải khai quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Những lưu ý dành cho cá nhân trực tiếp quyết toán thuế năm 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn sử dụng EtaxMobile để khai quyết toán thuế TNCN
blue-check Cách lập và nộp trực tuyến tờ khai quyết toán thuế TNCN 2022
blue-check Tài liệu hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2023
blue-check Các lưu ý khi kê khai quyết toán thuế TNCN năm 2022
blue-check Thuế TNDN tạm nộp của 04 quý phải đảm bảo không ít hơn 80% quyết toán English attachment
blue-check Có cần quyết toán lại số thuế TNCN đã phân bổ cho chi nhánh ngoài tỉnh?
blue-check Không được ủy quyền quyết toán thuế nếu cùng lúc có HĐLĐ tại nhiều nơi English attachment