LuatVietnam

blue-check Tái nhập hàng hóa có nguồn gốc xuất khẩu, không được miễn thuế TTĐB English attachment

Công văn số 1500/TCHQ-TXNK ngày 4/4/2023 của Tổng cục Hải quan về xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt (1 trang)
Posted: 6/4/2023 8:34:30 AM | Latest updated: 8/4/2023 6:42:26 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5673 | Vietlaw: 606
LuatVietnam

Theo Tổng cục Hải quan, trường hợp hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải tái nhập khẩu trở lại Việt Nam thì không thuộc trường hợp hàng hóa tạm xuất - tái nhập được miễn thuế TTĐB quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Luật thuế TTĐB số 27/2008/QH12status2 .

Theo đó, khi tái nhập khẩu hàng hóa có nguồn gốc xuất khẩu, doanh nghiệp vẫn phải kê khai, nộp thuế TTĐB.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực Không xác định
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5673

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu