LuatVietnam

blue-check Tạm thời chưa cấm vay ngân hàng để góp vốn, mua cổ phần English attachment

Thông tư số 10/2023/TT-NHNN ngày 23/8/2023 của Ngân hàng Nhà nước về ngưng hiệu lực thi hành một số nội dung của Thông tư số 39/2016/TT-NHNNstatus2 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (đã được bổ sung tại Thông tư 06/2023/TT-NHNN) (2 trang)
Posted: 24/8/2023 9:54:01 AM | Latest updated: 30/8/2023 4:58:36 PM (GMT+7) | LuatVietnam: 5771 | Vietlaw: 627
LuatVietnam

Thông tư này ngưng hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2023 đối với quy định tại khoản 8, 9, 10 Điều 8 Thông tư số 39/2016/TT-NHNNstatus2 về các nhu cầu vốn không được vay ngân hàng, bao gồm:

"8. Để thanh toán tiền góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng phần vốn góp của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; góp vốn, mua, nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty cổ phần chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán hoặc chưa đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom.

9. Để thanh toán tiền góp vốn theo hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện dự án đầu tư không đủ điều kiện đưa vào kinh doanh theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức tín dụng quyết định cho vay.

10. Để bù đắp tài chính, trừ trường hợp khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau...”.

Thời gian ngưng hiệu lực cho đến ngày có hiệu lực thi hành của văn bản QPPL mới quy định về các vấn đề này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2023.

Vui lòng ghi rõ Nguồn: LuatVietnam.NET khi đăng tải lại bài viết này

Thông tin

Hiệu lực 1-Sep-2023
Hết hiệu lực Không xác định
Đăng tải Bản tin LuatVietnam số 5771

Tệp đính kèm

Văn bản xử phạt

Không xác định

Dòng thời gian

Không có dữ liệu